Politic

Abateri constatate de Camera de Conturi la Primăria Bragadiru – Cheltuielile pentru investiţiile neterminate la obiectivul „Alimentarea cu apă a comunei Bragadiru” au fost înregistrate eronat în evidenţa contabilă

Ca urmare a acţiunilor de control/audit desfăşurate de Camera de Conturi Teleorman, în anul 2016, a rezultat o serie de deficienţe care au avut ca efect producerea unor prejudicii în gestionarea fondurilor publice şi a patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. Neregulile constatate au fost multiple, de la achiziţii nejustificate şi plăţi fictive, până la lipsa de interes pentru încasarea veniturilor proprii.

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unităţii Administrativ Teritoriale a Comunei Bragadiru s-a desfăşurat în perioada 18.04.2016 – 27.05.2016, iar în urma acestuia, Camera de Conturi Teleorman a constatat unele abateri şi a dispus, totodată, măsuri şi recomandări menite să remedieze neregulile identificate.

Astfel, în ceea ce priveşte exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare, urmare a verificărilor efectuate la U.A.T.C. Bragadiru, s-au constatat neconcordanţe ale datelor înregistrate în evidenţa fiscală şi a datelor înregistrate în evidenţa contabilă, întrucât nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă toate creanţele cuvenite bugetului local, provenind din impozitele şi taxele locale datorate de contribuabili.

Totodată, din verificările efectuate privind justificarea modului de utilizare a fondurilor publice primite de la ordonatorul principal de credite – U.A.T.C. Bragadiru, pentru finanţarea cheltuielilor de personal, bunuri şi servicii, a rezultat faptul că la nivelul Şcolii Gimnaziale „Sfinţii Voievozi’’ Bragadiru, deşi este organizată contabilitatea unităţii (este angajat administrator financiar cu jumătate de normă), aceasta nu este condusă în conformitate cu prevederile legale.

De asemenea, potrivit informaţiilor furnizate, în exerciţiile bugetare ale anilor 2013 – 2014, Şcoala Gimnazială „Sfinţii Voievozi’’ Bragadiru în calitate de ordonator terţiar de credite în subordinea U.A.T.C. Bragadiru, nu a respectat obligaţia de a întocmi şi depune la ordonatorul ierarhic superior situaţiile financiare trimestriale şi anuale.

Pe de altă parte, în urma verificărilor efectuate privind modul de organizare, implementare şi menţinere a sistemelor de management şi control intern, referitor la organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu la nivelul Primăriei comunei Bragadiru, de către conducătorul entităţii s-au constatat că nu sunt elaborate normele specifice de control financiar preventiv, ţinând cont de legislaţia specifică aplicabilă entităţii verificate; nu au fost stabilite proiectele de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv, documentele justificative şi circuitul acestora, conform dispoziţiilor legale; conducătorul entităţii verificate nu a dispus detalierea obiectivelor verificării, pentru fiecare operaţiune cuprinsă în cadrul specific al entităţii publice, prin liste de verificare; nu a fost actualizată dispoziţia ordonatorului principal de credite privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu, în conformitate cu modificările legislative în vigoare.

De asemenea, urmare a verificărilor efectuate cu privire la organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern s-a constatat faptul că, la nivelul Primăriei comunei Bragadiru sistemul de control intern/ managerial nu a fost implementat în totalitate şi nu a funcţionat în mod corespunzător.

Pe de altă parte, în ceea ce priveşte rezultatele în urma efectuării acţiunii de control cu tema „Controlul modului de utilizare a fondurilor alocate unităţilor administrativ teritoriale de la bugetul de stat, prin MDRAP, pentru modernizarea drumurilor de interes local clasificate şi alimentarea cu apă a satelor ”, potrivit raportului Camerei de Conturi Teleorman, în urma verificărilor efectuate privind înregistrarea în evidenţa contabilă a obiectivului de investiţii s-a constatat faptul că operaţiunile economico – financiare reprezentând cheltuieli pentru investiţii neterminate, nu au fost înregistrate conform Normelor metodologice, a Planului de conturi şi instrucţiunilor de aplicare a acestuia, fiind înregistrate eronat în contul 212 Construcţii în loc de contul 231 Active fixe corporale în curs de execuţie. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.