Politic

Abateri constatate de Camera de Conturi la Beciu – Primăria nu a încasat contravaloarea apei potabile furnizate către consumatorii casnici din localitate

Acţiunile de control/audit desfăşurate de Camera de Conturi Teleorman, concretizate la nivel local prin verificarea formării, administrării şi întrebuinţării resurselor financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi administrării patrimoniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, au scos în evidenţă multiple nereguli în judeţul Teleorman. Astfel, fie că este vorba de achiziţii nejustificate, fie că sunt făcute plăţi fictive, autorităţile publice locale se întrec, se pare, în proasta gestionare a banului public.

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unităţii Administrativ Teritoriale a Comunei Beciu a fost desfăşurat în perioada 03.10.2016 – 31.10.2016 , iar în urma acestuia, Camera de Conturi Teleorman a constatat unele abateri şi a dispus, totodată, măsuri şi recomandări menite să remedieze neregulile identificate.

Astfel, în ceea ce priveşte calitatea gestiunii economico-financiare, în raportul dat publicităţii de Camera de Conturi se arată că în exerciţiul bugetar al anului 2015, Primăria comunei Beciu nu a înregistrat în evidenţa contabilă, nu a emis documentele care atestă dreptul de creanţă (facturi) şi nu a încasat contravaloarea apei potabile furnizate către consumatorii casnici din localitate şi majorările de întârziere aferente, suma estimată a abaterii fiind, în acest caz, de 237.000 de lei.

De asemenea, se mai arată în raportul Camerei de Conturi, în exerciţiul bugetar al anului 2013, din bugetul local al comunei Beciu au fost efectuate plăţi reprezentând contravaloarea unor penalităţi de întârziere calculate de furnizor pentru întârzierea nejustificată la plată a unor obligaţii datorate de U.A.T.C. Beciu, fără ca entitatea auditată să dispună măsurile legale pentru recuperarea acestor sume de la persoanele responsabile de generarea acestei situaţii, în vederea reîntregirii creditelor bugetare.

Totodată, urmare a verificărilor efectuate privind modul de organizare şi efectuare a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute de U.A.T.C. Beciu, pentru exerciţiul bugetar al anului 2015, se constată faptul că nu a fost realizată valorificarea rezultatelor acestei operaţiuni, întrucât comisia de inventariere nu a stabilit natura lipsurilor/plusurilor şi nu a propus, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, modul de regularizare a diferenţelor dintre datele din contabilitate şi cele faptice, rezultate din inventariere. Suma estimată a abaterii este, în acest caz, de 215.000 de lei.

Pe de altă parte, referitor la exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare, potrivit informaţiilor furnizate, la nivelul Primăriei comunei Beciu nu a fost organizată şi condusă contabilitatea analitică a activelor fixe corporale aflate în patrimoniul unităţii administrativ teritoriale pe fiecare obiect de evidenţă, pentru perioada exerciţiilor bugetare ale anilor 2013 – 2015, precum şi în exerciţiul bugetar al anului 2016, până la data încheierii misiunii de audit.

Totodată, în perioada exercițiilor bugetare 2013 – 2015, precum și în exercițiul bugetar al anului 2016, până la data încheierii misiuni de audit, la nivelul Primăriei comunei Beciu nu s-a determinat şi nu s-a înregistrat în evidenţa contabilă amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul U.A.T.C Beciu. (Violeta Mocanu)

One Comment

  1. Cred ca putine sau deloc sunt primariile unde Camera de Conturi Teleorman sa nu fi constatat abateri, unele foarte grave. Principala cauza a proliferarii acestor nereguli o constituie blandetea masurilor si sanctiunilor date, termenelor extrem de lungi si in repetare pentru remedierea abaterilor.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.