Politic

Abateri constatate de Camera de Conturi – Din bugetul local al Primăriei Sârbeni au fost decontaţi nelegal 5.193 litri de benzină peste normativul legal de consum

Obiectivele principale ale acţiunilor de control/audit desfăşurate de Camera de Conturi Teleorman s-au concretizat la nivel local la verificarea formării, administrării şi întrebuinţării resurselor financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi administrării patrimoniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, cu respectarea principiilor legalităţii, regularităţii, eficienţei şi eficacităţii.

Misiunile de audit/control efectuate au avut ca obiectiv auditarea conturilor de execuţie ale bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului, bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetele locale, bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetului împrumuturilor interne şi externe şi a bugetului fondurilor externe nerambursabile, cât şi controlul modului de gestionare a patrimoniului administrat de regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar al unităţilor administrativ-teritoriale.

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unităţii Administrativ Teritoriale a Comunei Sârbeni s-a desfăşurat în perioada 04.10.2016 – 31.10.2016, iar în urma acestuia, Camera de Conturi Teleorman a constatat unele abateri şi a dispus, totodată, măsuri şi recomandări menite să remedieze neregulile identificate.

În ceea ce priveşte calitatea gestiunii economico-financiare, în raportul Camarei de Conturi se arată că, în perioada octombrie 2013 – octombrie 2015, la nivelul Primăriei comunei Sârbeni, din bugetul local a fost decontată nelegal contravaloarea cantităţii de 5.193 litri de carburant auto (benzină), peste normativul legal de consum pentru autoturismul din dotare, ce reprezintă limita maximă – litri/ lună/vehicul (de 75 de litri) ce nu putea fi depăşită în cazul consiliilor locale ale comunelor.

De asemenea, urmare a verificărilor efectuate, se constată faptul că din bugetul local al comunei Sârbeni, au fost efectuate plăţi, fără bază legală, reprezentând cheltuieli cu lucrările de investiţii pentru realizarea obiectivului „Reabilitare curentă primărie”, neexecutate, incluse în Situaţiile de plată acceptate la plată de beneficiar şi recepţionate parţial.

Pe de altă parte, referitor la exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare, raportul Camerei de Conturi arată cum, urmare a verificărilor efectuate se constată faptul că entitatea auditată a înregistrat în evidenţa contabilă o valoare a creanţelor cuvenite bugetului local al comunei Sârbeni mai mică decât cea înregistrată în evidenţa fiscală analitică pe plătitor.

Totodată, în exerciţiul bugetar al anului 2015, directorul Şcolii Gimnaziale Sârbeni, în calitate de ordonator terţiar de credite, nu a respectat obligaţia legală de a întocmi şi depune, la ordonatorul de credite ierarhic superior – U.A.T.C. Sârbeni, situaţiile financiare trimestriale şi anuale, precum şi Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2015. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.