Social

6.095 lei – cuantumul ajutorului de deces pentru anul 2022

Valoarea ajutorului de deces a crescut începând cu 1 ianuarie 2022, la 6.095 lei (în cazul asiguratului sau pensionarului), respectiv 3.048 lei (în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului).

În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces și care poate fi, după caz, soțul supravietuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă.

Cuantumul ajutorului de deces se stabilește anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat și nu poate fi mai mic decat valoarea câștigului salarial mediu brut.

Ajutorul de deces se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat și se acordă la cerere pe baza certificatului de deces.

Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de către: Casa Județeană de Pensii Teleorman, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. I, II şi IV şi alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia; instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2022, conform prevederilor Legii nr.318/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, cuantumul ajutorului de deces este următorul: 6.095 lei  în cazul asiguratului sau pensionarului; 3.048 lei în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului.

Actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces sunt: cerere pentru acordarea ajutorului de deces – anexa nr. 11 (de la Xerox); certificat de deces (original); act de identitate al solicitantului (original); acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original); dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original); act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original); adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original); în cazul salariaților decedați – extras de pe REVISAL eliberat de unitatea angajatoare.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.