Economie

56 de angajatori au fost sancţionaţi pentru nerespectarea securităţii şi sănătăţii în muncă

blocuriAnaliza evenimentelor soldate cu incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau decesul victimelor, prin prisma domeniilor de activitate din economia naţională, a identificat pentru sectorul “Construcţii”, la o pondere de 8,06% lucrători faţă de numărul total de lucrători din economia naţională, a reieşit o pondere de 6.5% din total accidente de muncă.

De asemenea, numărul de accidente de muncă înregistrat, cel mai mare raportat la domeniile de activitate, a fost determinant în continuarea şi intensificarea acţiunii de monitorizare şi verificare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi asupra modului în care sunt implementate de către angajator măsurile de securitate şi sănătate la locul de muncă.

Astfel, în perioada 2002-2013, Inspecţia Muncii a organizat mai multe tipuri de activităţi care au vizat conştientizarea angajatorilor din domeniul construcţiilor cu privire la obligaţia lor de a lua măsurile necesare pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi controlul respectării îndeplinirii cerinţelor legale referitoare la securitate şi sănătatea în muncă.

Potrivit directorului ITM Teleorman, Emil Ciobanu, aceste activităţi au îmbrăcat mai multe forme, respectiv de dialogul social – care să stabilească, în cadrul dialogului tripartit, care sunt problemele majore legate de prevenire şi protecţie; activităţi de informare a actorilor prevenirii asupra modului cel mai eficient de aplicare a reglementărilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă; controale tematice având drept scop verificarea modului de aplicare a prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă; controale sistem prin care să se verifice unităţile mari cu activitate complexă; campanii care au urmărit în general controlul respectării, de către angajatorii din domeniul construcţiilor, a prevederilor legale în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă.

La nivelul judeţului Teleorman, în perioada aprilie – 12 septembrie 2014, ITM Teleorman a desfăşurat acţiuni de control în cadrul Campaniei naţionale privind verificarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă specifice domeniilor construcţiilor de clădiri şi a lucrărilor speciale de construcţii.

Obiectivele acestei acţiuni au constat în verificarea respectării, de către angajatorii din construcţii, a cerinţelor legale privind utilizarea echipamentelor de muncă corespunzătoare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă în activităţile care impun lucrul la înălţime şi la lucrările de săpături; asigurarea şi utilizarea echipamentelor de muncă corespunzătoare măsurilor de prevenire şi protecţie împotriva pericolului de electrocutare; respectarea prevederilor privind autorizarea funcţionării echipamentelor de muncă de ridicat şi autorizarea /instruirea personalului deservent.

Asigurarea şi utilizarea echipamentului colectiv de protecţie; asigurarea şi utilizarea echipamentului individual de protecţie precum şi instruirea lucrătorilor referitor la necesitatea purtării acestuia.

Au fost executate 56 acţiuni de control la societăţile de profil, în cadrul cărora au fost depistate deficienţe organizatorice respectiv, neefectuarea instruirii şi a controalelor medicale corespunzătoare a lucrătorilor; nerealizarea de către angajatori a evaluării riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor; neîntocmirea instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă; neîntocmirea planului de securitate şi sănătate în muncă pe şantierele temporare sau mobile.

De asemenea, la societăţile controlate s-au depistat deficienţe tehnice privind folosirea schelelor şi scărilor necorespunzătoare, lipsa amenajărilor şi dotărilor locului de muncă pentru prevenirea căderilor în gol şi a altor pericole, neasigurarea măsurilor de protecţie a lucrătorilor împotriva prăbuşirii malurilor, utilizarea instalaţiilor de ridicat nesupuse controalelor periodice şi executarea lucrărilor de demolare fără a avea proceduri corespunzătoare şi fără asigurarea supravegherii acestora de către persoane competente.

Toţi cei 56 de angajatori au fost sancţionaţi pentru nerespectarea legii securităţii şi sănătăţii în muncă, valoarea amenzilor aplicate totalizând 17.500 lei. Urmare a deficienţelor constatate, inspectorii de muncă au dispus măsuri de remediere într-un anumit termen. (C.P.)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.