Economie

32 cabinete de medicină primară au eliberat prescripţii medicale fără avizul CAS

În conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui CNAS nr. 610/19.07.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în luna octombrie 2012 s-au efectuat 5 controale tematice şi 33 controale operative la furnizori de servicii  medicale aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman în legătură cu furnizarea serviciilor care fac obiectul contractelor încheiate pe baza documentelor justificative corespunzatoare, în conformitate cu reglementările în vigoare. De asemenea, s-au efectuat 2 controale privind modul de constituire, declarare şi plată a contribuţiei la F.U.N.A.S. de către persoane fizice, altele decât cele pentru care colectarea contribuţiei se face de către A.N.A.F. Controalele s-au efectuat de către echipe constituite din Compartimentul Control în baza ordinelor de serviciu emise în acest sens. Obiectivele controlului au fost la furnizorii de servicii medicale spitaliceşti: verificarea modului de respectare de catre furnizor a conditiilor existente la momentul evaluarii şi a criteriilor care au stat la stabilirea valorii de contract; verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale; concordanţa între serviciile medicale contractate, raportate de către furnizor şi decontate de către C.A.S şi serviciile consemnate în evidenţele specifice existente la nivelul spitalului. La persoane fizice privind contributia la FNUASS s-a efectuat verificarea respectării prevederilor legale privind eliberarea prescripţiilor medicale unor pacienţi care necesitau aprobarea CAS Teleorman. La controlul operativ efectuat la furnizorii de servicii medicale primare şi clinice s-a verificat  respectarea prevederilor legale privind eliberarea de prescripţii medicale unor pacienţi care necesitau aprobarea CAS Teleorman. Astfel, în luna octombrie 2012 s-au efectuat 40 de controale, 5 controale tematice la furnizori de servicii medicale spitaliceşti; 33 controale operative la furnizori aflaţi în contract privind respectarea prevederilor legale privind eliberarea de prescripţii medicale unor pacienţi care necesitau aprobarea CAS Teleorman şi 2 controale tematice la persoane fizice  privind contribuţia la fond. Suma totală constatată ca fiind decontată necuvenit la furnizorii de servicii  controlaţi  în luna octombrie 2012 este de 6.654,63 lei, dintre care  4.839,08 lei la spitale şi 6.654,63 lei la furnizorii de servicii medicale şi clinice. În urma contrlului s-a constat că în perioada ianuarie-august 2012, 32 cabinete medicale de medicină primară şi 1 cabinet de clinice nu au avut avizul CAS Teleorman pentru eliberarea de prescripţii medicale unor pacienţi care necesitau aprobare. S-au încălcat astfel prevederile Contractului de furnizare de servicii medicale şi ca urmare cabinetele de medicină primară au fost sancţionate cu a vertisment scris, iar cabinetul de clinice a fost sancţionat cu diminuarea valorii minime garantate a punctului cu 10%, toate fiind la prima constatare. (C.P.)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.