Social

În 2015, în Teleorman, s-au acordat 68 de ajutoare de urgență, iar în prima parte a anului 2016, 36

În cadrul şedinţei ordinare a Colegiului Prefectural organizat la nivelul Judeţului Teleorman din data de 27 iulie, directorul AJPIS Teleorman, Mihăiță Ghimiș, a vorbit despre acordarea de ajutoare de urgență în județul Teleorman. Acesta a precizat că actul normativ care reglementează acordarea ajutoarelor de urgenţă prin hotărâre de Guvern este Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, iar fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgenţă acordat de Guvern, se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii. Ajutoarele de urgenţă acordate nu sunt supuse impozitului pe venit şi nu se iau în considerare la stabilirea altor drepturi de asistenţă socială.

Cererile pentru acordarea acestor ajutoare de urgenţă, însoţite de documentele justificative, se depun la registratura Agenţiei Judeţene pentru Plăti şi Inspecţie Socială. Inspectorii sociali din cadrul AJPIS, merg în teren la solicitanţii de ajutoare de urgenţă pentru efectuarea anchetelor sociale.

După efectuarea anchetei sociale şi propunerea de acordare, primarul certifică această anchetă, iar prefectul judeţului o vizează.

Inspectorii sociali care au efectuat anchetele sociale, trimit aceste anchete însoţite de un borderou la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, iar de acolo merg la Ministerului Muncii pentru a fi centralizate şi aprobate printr-o hotărâre de Guvern.

După publicarea H.G. în Monitorul Oficial, banii vin în conturile AJPIS, iar beneficiarii vin la casieria AJPIS pentru ridicarea acestora.

În judeţul Teleorman, în anul 2015, s-au acordat un număr de 68 ajutoare de urgenţă, respectiv 12 ajutoare de urgenţă pentru inundaţii, 4 ajutoare de urgenţă pentru incendii și 52 ajutoare de urgenţă pentru situaţii deosebite datorate stării de sănătate.

De la începutul anului 2016 şi până în present, s-au acordat un număr de 36 ajutoare de urgenţă și anume, un ajutor de urgenţă pentru incendiu, 2 ajutoare de urgenţă pentru accidente rutiere și 33 ajutoare de urgenţă pentru situaţii deosebite datorate stării de sănătate.

Cuantumul acestor ajutoare de urgenţă a fost situat între 1.000 lei şi 5.000 lei, în funcţie de nevoia şi gravitatea situaţiei.

Ajutoare de urgenţă acordate de primărie

Mihăiță Ghimiș a precizat că, pe lângă ajutoarele de urgență acordate de guvern, potrivit Legii 416/2001, primarii pot acorda şi ei ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite, stabilite prin hotărâre a consiliului local. Cuantumul acestor ajutoare se stabileşte tot prin hotărârea consiliului local.

În cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea. Ajutorul se acordă unei singure persoane, care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea. (C.P.)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.