Economie

200 euro/ha, valoarea maximă a sprijinului financiar pentru cultivatorii de cartofi

În ședința Guvernului din 16 iunie 2022 a fost adoptată Hotărârea pentru aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum”, în anul 2022.

Categoriile de fermieri cărora li se aplică sprijinul sunt: producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător; producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale; producători agricoli persoane juridice.

Criterii cumulative de eligibilitate: să dețină o suprafață cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha; să obțină o producție de minimum 15 tone/ha, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până la data de 29 noiembrie a anului de cerere; să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu cartof de consum în anul 2022; să facă dovada producției realizate prin documente justificative (bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare).

Cererea de înscriere în program și documentele însoțitoare se depun până cel târziu la data de 15 iulie inclusiv, a anului de cerere la Direcția Agricolă Județeană Teleorman. însoţită de următoarele documente: copie a B.I./C.I. solicitant; copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2022;  împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. a unui reprezentant, după caz; copie a certificatului de înregistrare la ONRC; adeverinţa în original din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2022, care atestă suprafaţa de teren cultivată cu cartof de consum.

Valoarea  maximă  în  euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 200  euro/ha, iar plata se efectuează proporțional cu suprafața efectiv cultivată. Valorificarea producției se face până la data de 29 noiembrie inclusiv, a anului de cerere.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.