Social

Zile libere pentru părinți / Decontarea sumelor se face în termen de 60 de zile calendaristice de la depunerea documentelor

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Teleorman vine cu o serie de precizări în contextul apariției Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, precum și a Hotărârii nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020. Astfel, pot beneficia de zile libere: părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; adoptatorul; persoana care are copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei; persoana care are în plasament copilul sau în tutelă; persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învăţământ; părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neşcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizaţiei în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar în condiţiile în care activitatea serviciului de zi este suspendată ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu; părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizaţiei în condiţiile Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate a fost suspendată ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.

Conform Legii 19/2020, zilele libere pot fi solicitate de părinții care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau au copii cu dizabilități cu vârsta de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ; locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Prin modificările aduse de Ordonanța de Urgență 30/2020, de zile libere beneficiază și părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat și/sau care are în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal, care a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile Legii nr. 448/2006.

Dispozițiile legale referitoare la acordarea de zile libere plătite NU se aplică în cazul în care una dintre persoanele mai sus-menționate se află în: concediul legal pentru creșterea copiilor; este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere; se află în concediu de odihnă sau fără plată; nu realizează venituri supuse impozitului pe venit; sau are raporturile de muncă suspendate unilateral de angajator  în temeiul art. 52 alin.1 lit. c).din Codul muncii – șomaj tehnic.

Prin Ordonanța de Urgență nr. 41/2020 s-a stabilit că se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, inclusiv pe perioada vacanțelor școlare în situația închiderii temporare a unităților de învățământ și a unităților de educație antepreșcolară, ca urmare a stării de urgență decretate în condițiile legii.

Indemnizația acordată pentru fiecare zi liberă este de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Decontarea către angajator a sumelor necesare pentru plata indemnizației pentru zilele libere acordate părinților se va face de către ANOFM, în termen de 60 zile calendaristice de la depunerea unei cereri și a următoarelor documente la A.J.O.F.M. Teleorman: lista angajaților care au beneficiat de zile libere și indemnizația acordată; copii ale statelor de plată din care să reiasă acordarea indemnizaţiei; declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al angajatorului din care să rezulte că persoanele care au primit indemnizație îndeplinesc condițiile din Legea 19/2020 – Ordinul președintelui ANOFM nr.346/2020 aparut in M.OF nr.265/31.03.2020; dovada plății contribuției și a impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația.

Documentele necesare decontării se depun prin poșta electronică sau prin orice alt mijloc de comunicare agreat, în cel mult 30 zile de la data plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

code

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.