Violeta Răduţ, vot favorabil în Camera Deputaţilor pentru reducerea vârstei de pensionare cu 13 ani pentru mai multe categorii

Camera Deputaților a adoptat în ședința de miercuri, 4 iulie 2018, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin. 3, al art. 169 indice 1 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu amendamentele propuse de parlamentarii social-democrații teleormăneni Violeta Răduţ şi Liviu Dragnea.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 263/2010, urmărindu-se eliminarea interpretărilor ambigue din aplicarea prevederilor Legii nr. 192/2015 cu privire la persoanele care au desfășurat activitate în locurile de muncă încadrate în grupa I și/sau grupa a II-a de muncă.

Deși propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 20 iunie 2017, miercuri a fost adoptată în Camera Deputaților (cameră decizională) cu 208 voturi „pentru” și „65” împotrivă, deputatul PSD de Teleorman, Violeta Răduţ fiind printre aleşii care au votat favorabil proiectul de lege.

“Mă bucur să fiu printre inițiatorii acestui proiect legislativ, alături de președintele Camerei Deputaților, Liviu Nicolae Dragnea, și Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, proiect care va aduce un zâmbet pe chipul părinților și bunicilor noștri”, a precizat Violeta Răduţ.

Legea în forma adoptată de deputaţi conține reglementări necesare pentru eliminarea disparităţilor, neconcordanţelor şi inechităţilor apărute în aplicarea prevederilor legale, astfel că, după articolul 169 indice 1 se introduce un nou articol, articolul 169 indice 2, cu următorul cuprins:

“Art. 169 indice 2. – (1) Pensionarii sistemului public de pensii cărora li s-au aplicat prevederile art. 169 indice 1, beneficiază de recalcularea pensiei cu utilizarea, la determinarea punctajului mediu anual, a stagiilor complete de cotizare avute în vedere, potrivit legii sau a unor hotărâri judecătorești, la stabilirea/ recalcularea pensiei aflată în plată sau, după caz, cuvenită la data de 31 decembrie 2015. (2) În situaţia în care, în urma aplicării prevederilor alin. (1), rezultă un punctaj mediu anual mai mic decât punctajul mediu anual aflat în plată, se menţine punctajul mediu anual şi cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării. (3) Recalcularea prevăzută la alin. (1) se efectuează din oficiu, în termen de 12 luni, calculat de la data de 1 octombrie 2018. (4) Drepturile de pensie recalculate potrivit alin. (1) se cuvin de la data de 1 octombrie 2018”.

De asemenea, prin amendamentele propuse, se reduce stagiul complet de cotizare pentru mai multe categorii, respectiv la art.56 alin.(1) lit.c) – pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 25 de ani în activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale (aviaţia civilă, siderurgie, subteran, risc radiologic, unităţi de transport maritim şi fluvial, foraj sonde de ţiţei şi gaze, etc), reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani şi raportarea pentru calculul pensiei la un stagiu de cotizare de 25 de ani; reducerea stagiului complet de cotizare de la 30 la 25 de ani pentru personalul artistic care a realizat cel putin 20 de ani în locurile de muncă respective.

De reducerea stagiului de cotizare la 25 de ani, beneficiază şi persoanele înscrise la pensie după anul 2011.

„Art. II (1) De prevederile art. 56 alin. (3) lit. b) și c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază, din oficiu, şi persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 şi data intrării în vigoare a prezentei legi. (2) Drepturile de pensie recalculate conform alin.(1) se cuvin de la data de 1 octombrie 2018”, se arată în proiectul de lege adoptat de Camera Deputaţilor.

Legea va fi publicată în Monitorul Oficial după promulgarea sa de către Președintele României. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

*

code