Verificări pe linia apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile

Activitatea inspecţiei de prevenire în luna octombrie, situaţia operativă la nivelul unităţii, pregătirea pentru sezonul rece şi situaţia operativă a punctului de lucru din Drăgăneşti Vlaşca au fost subiectele discutate de conducerea ISU “A.D.Ghica” Teleorman în cadrul unei conferinţă de presă desfăşurate miercuri, 8 noiembrie, la sediul instituţiei.

În cadrul întâlnirii, şeful ISU “A.D.Ghica”, col. Marius Stancu, împreună cu prim-adjunctul ISU “A.D.Ghica”, col. Pompiliu Manea, au reluat un subiect de interes pentru instituţiile publice, dar şi pentru agenţii economici din judeţ, şi anume autorizaţia de securitate la incendiu.

Potrivit prim-adjunctului ISU “A.D.Ghica”, în luna octombrie, personalul din domeniul avizării/autorizării a primit 30 de solicitări de eliberare de avize, autorizaţii de securitate la incendiu ori puncte de vedere. Astfel, în perioada menţionată, au fost emise 13 avize de securitate la incendiu, 8 respingeri, un răspuns privind comunicare documente lipsă şi 5 răspunsuri pentru neîncadrarea în prevederile legale şi au fost solicitate şi s-au înaintat două răspunsuri de neîncadrare în prevederile legale în cazul a două avize de protecţie civilă. De asemenea, trei obiective care funcţionau fără autorizaţie de securitate la incendiu, în urma documentaţiei depuse şi respectării prevederilor legale, au obţinut acest act administrativ.

“Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „A.D. Ghica” al judeţului Teleorman desfăşoară permanent activităţi orientate spre siguranţa cetăţenilor, pe cele două componente specifice, prevenirea situaţiilor de urgenţă şi gestionarea operativă a evenimentelor care pun în pericol viaţa semenilor sau bunurile materiale ale acestora.

În luna octombrie a acestui an, inspectorii de prevenire din cadrul unităţii noastre au desfăşurat mai multe controale de specialitate, pe linia apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile”, a spus prim-adjunctul ISU Teleorman.

Astfel, au fost efectuate 49 de controale, dintre care 31 la instituţii (5 inopinate), 10 la localităţi (localităţi aflate în zone inundabile), un control la o unitate a administraţiei publice locale, la primirea atenţionărilor privind iminenţa producerii unor situaţii de urgenţă, un altu control la un operator economic ce se supune prevederilor Legii nr. 59/2016 şi 6 audituri la persoane autorizate care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor.

“Pe timpul desfăşurării acestor controale, pompierii militari au constatat o serie de deficienţe care au fost fie remediate pe loc, fie sancţionate şi luate măsuri de rezolvare a lor în cel mai scurt timp. Numărul total de deficienţe constatate a fost de 407, dintre care 385 au fost sancţionate şi 17 soluţionate pe timpul controalelor. Din totalul de deficienţe, 308 au fost la obiective în exploatare – instituţii, 99 la localităţi, au fost depistate 3 obiective care funcţionau fără autorizaţie de securitate la incendiu dar care aveau avize şi alte 2 obiective fără aviz ori autorizaţie de securitate la incendiu. Urmare a acestor probleme descoperite de pompieri pe timpul controalelor, în funcţie de gravitatea lor şi de principiul gradualităţii, s-au aplicat 11 amenzi contravenţionale în cuantum de 6.300 de lei şi 385 de avertismente”, a mai precizat col.

În ceea ce priveşte pregătirea cetăţenilor pentru diferite situaţii de urgenţă, inspectorii de prevenire au organizat şi desfăşurat 21 de exerciţii de alarmare, evacuare şi intervenţie la locul de muncă, la incendiu, în cadrul cărora au participat un număr de 320 de persoane.

Pe timpul controalelor, pompierii militari teleormăneni au mai realizat 40 de instruiri în domeniul situaţiilor de urgenţă la instituţiile publice şi 10 la localităţi, distribuind peste 1500 de materiale informative cu reguli de comportare pe diferite tipuri de risc. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

*

code