Social

Unii medici de familie au acordat reţete unor pensionari care nu figurează în baza de date a Casei de Pensii

În luna august 2013, CAS Teleorman a efectuat 15 controale tematice la furnizori de servicii medicale de medicină primară şi 1 control inopinat la un furnizor de servicii farmaceutice, toţi aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman în legătură cu furnizarea serviciilor care fac obiectul contractelor încheiate pe baza documentelor justificative corespunzătoare, în conformitate cu reglementările în vigoare. Potrivit purtătorului de cuvânt al CAS Teleorman, Mihaela Popa, controalele  s-au efectuat de către echipe constituite din Compartimentul Control în baza ordinelor de serviciu emise în acest sens.

Obiectivele controlului au fost,  la furnizorii de servicii de medicină primară, verificarea modului de respectare de către furnizor a condiţiilor existente la momentul evaluării şi a criteriilor care au stat la baza încheierii contractului; verificarea modului de respectare de către furnizor a clauzelor contractuale, precum şi concordanţa între serviciile medicale contractate, raportate de către furnizor şi serviciile consemnate în evidenţele specifice existente la nivelul cabinetului, iar la furnizorul de servicii farmaceutice s-a verificat modul de respectare de către acesta a condiţiilor existente la momentul evaluării şi a criteriilor care au stat la baza încheierii contractului, verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale şi concordanţa între serviciile de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală contractate, raportate de către furnizor şi decontate de către CAS şi serviciile consemnate în evidenţele specifice existente.

În urma acestui control s-a constat la furnizorii de servicii din asistenţa medicală primară, că unii medici au eliberat în continuare reţete pentru pensionari cu venituri sub 700 lei pentru care nu s-au solicitat declaraţii pe propria răspundere de la asiguraţi din care să rezulte că veniturile lunare realizate sunt sub 700 lei, decontându-se necuvenit compensarea de 40% suportată de la Ministerul Sănătăţii, au acordat servicii şi prescripţii medicale unor pacienţi în perioade în care aceştia figurau internaţi în spital, au acordat reţete unor pensionari care nu figurează în baza de date a Casei de Pensii, au raportat servicii medicale de deplasări la domicilii în timpul programului de cabinet şi nu în perioada de teren, precum şi servicii medicale de deplasări la domicilii raportate şi neconsemnate în registrul de domicilii.

La farmacia controlată s-a descoperit că au fost eliberate medicamente compensate 90% la pensionari în baza unor reţete în care prescriptorii au completat eliberarea de medicamente compensate în procent 50% şi s-a eliberat o reţeta care prezenta vicii de formă de la medicul prescriptor.

În urma acestor deficienţe s-a dispus respectarea cu strictete a Normelor Metodologice de aplicare a contractului-cadru referitoare la efectuarea şi raportarea serviciilor medicale şi remedierea tuturor deficienţelor constatate la furnizorii de servicii medicale controlaţi. În cursul lunilor septembrie-octombrie 2013 au fost recuperate de la furnizorii de servicii medicale debite constatate cu ocazia controalelor în valoare de  4.842,24 lei pe specialităţi, 3.994,27  lei de la medicii de familie şi 847.97  lei de la unitatea farmaceutică. (C.P.)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.