Un nou proiect Zimnicea – Svishtov, pentru situaţii de urgenţă în zona transfrontalieră

Primăria Zimnicea a depus proiectul USES – „Uniform standards, enhanced coordination – common security” (Standarde uniformizate, coordonare îmbunătăţită – securitate comună) în parteneriat cu municipiul Svishtov, Bulgaria, în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020, Axa prioritară 3-„O regiune sigură”, Obiectivul Specific 3.1.-„Îmbunătăţirea managementului comun al riscurilor în zona transfrontalieră”. Cu o valoare totală ce se ridică la 991.107,47 Euro, proiectul are drept obiectiv asigurarea un cadru de intervenţie comună, Zimnicea-Svishtov, pentru situaţii de urgenţă în zona transfrontalieră.

La nivelul oraşului Zimnicea există un Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, însă acesta nu este funcţional din lipsa dotărilor cu utilaje şi echipamente.

În acest sens, prin proiectul „USES”, se urmăreşte dotarea cu echipamente şi utilaje a Serviciului, în vederea creşterii capacităţii de intervenţie în situaţii de risc. Astfel, Serviciul va fi dotat cu echipamente şi utilaje specifice pentru intervenţie, căutare-deblocare-salvare-evacuare în caz de cutremur, fenomene meteorologice periculoase, alunecări şi prăbuşiri de teren şi inundaţii, cercetare-intervenţie pentru risc biologic şi chimic, în urma implementării proiectului crescând capacitatea de intervenţie în situaţii de urgenţă la nivel local. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

*

code