Un executor judecătoresc creează panică printre alexăndreni – Persoanele fizice sunt executate silit pentru datoriile Asociaţiilor de Proprietari către Polaris M. Holding

Că Polaris M Holding, societatea care colectează deşeurile de pe raza judeţului Teleorman, nu prea reuşeşte să încaseze de la datornici sumele prevăzute în contractele de prestări servicii încheiate nu mai este o surpriză pentru nimeni, discuţii pe această temă existând în spaţiul public nu cu mult timp în urmă.

Şi un lucru perfect normal şi de înţeles este că Polaris M. Holding s-a îndreptat spre instanţele de judecată pentru a recupera de la datornici sumele datorate de aceştia.

Exemplu concret îl reprezintă procesul intentat de Polaris M. Holding Asociaţiei Proprietarilor de Apartamente – Condominiu nr. 68 din Alexandria. Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Alexandria pe data de 28.11.2016, iar sentinţa a venit pe data de 18.01.2017.

“Admite cererea de chemare în judecată având ca obiect ordonanţă de plată. Ordonă debitorului să plătească creditoarei suma de 19.615,10 lei, reprezentând contravaloare facturi, precum şi suma de 2.444,93 lei reprezentând penalităţi de întârziere, într-un termen de 30 de zile de la data comunicării ordonanţei. Obligă debitorul să plătească creditoarei suma de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de cerere în anulare pentru debitoare, în termen de 10 zile de la comunicare sau înmânare. Cererea în anulare se va depune la Judecătoria Alexandria. Executorie.  Document: Hotarâre  134/2017  18.01.2017”, se arată în sentinţa pronunţată în dosar.

A intrat pe fir executorul judecătoresc şi ce-a urmat seamănă cu o glumă proastă

Pe data de 10.05.2017, la Judecătoria Alexandria a fost înregistrat dosarul 2752/740/2017, în care Biroul Executorilor Judecătoreşti “Acta non Verba” cere încuviinţarea executării silite în cazul Asociaţiei Proprietarilor de Apartamente – Condominiu nr. 68 din Alexandria.

Sentinţa a fost dată pe 16.05.2017, iar în soluţia pe scurt se arată că instanţa “Admite cererea. Încuviinţează executarea silită a titlului executoriu constând în sentinţa civilă nr. 134/18.01.2017 pronunţată de Judecătoria Alexandria în dosarul nr. 7679/740/2016, definitivă, împotriva debitorului Asociaţia Loc. Prop. de Apartamente – Condominiu nr. 68, prin toate formele de executare silită, până la realizarea creanţei ce rezultă din titlul executoriu, de 22 260,03 lei, precum şi a cheltuielilor de executare. Fără cale de atac. Dată în camera de consiliu. Pronunţată în şedinţă publică, azi 16.05.2017. Document: Încheiere – de executare silită  1408/2017  16.05.2017”.

În timpul scurs de la soluţia dată de instanţa de judecată (16.05.2017) şi până la adresa de înfiinţare a propririi (06.02.2018), logica s-a pierdut undeva pe drum, iar proprietarii au fost informaţi că vor fi executaţi silit pentru întreaga datorie a Asociaţiei, deşi unii dintre ei au contracte individuale încheiate cu Polaris şi plata la zi, iar alţii nici măcar nu fac parte din condominiul în discuţie.

Concret, adresa de înfiinţare a popririi a fost trimisă către fiecare proprietar de apartament, deşi conţinutul acesteia se adresează debitorului, respectiv Asociaţiei Loc. Proprietarilor de Apartamente – Condominiu nr. 68 Alexandria.

Aşa cum era de aşteptat, oamenii s-au speriat când au realizat că li se pune în cârcă o datorie care nu este a lor. Iar semnele de întrebare sunt cu atât mai mari cu cât pe fiecare notificare trimisă către fiecare proprietar este trecută întreaga sumă datorată de Asociaţie.

Polaris M. Holding îşi asumă eroarea executorilor judecătoreşti

Luaţi la întrebări de oamenii panicaţi, reprezentanţii Polaris M. Holding au redactat pe fugă o notificare către alexăndrenii executaţi silit pentru datoriile Asociaţiilor din care fac parte, prin care îi asigură pe aceştia că nu se va lua nici o măsură privind validarea popririi şi, mai mult, îşi asumă prezenţa “unei erori privind adresa de înfiinţare a popririi”.

“Subscrisa SC Polaris M Holding SRL, cu sediul în Constanţa (…) cu punct de lucru în Alexandria, str. Libertăţii, nr.200A, et.1, jud. Teleorman (sediul procesual ales), în calitate de creditor, vă comunicăm prin prezenta că din cauza unei erori privind adresa de înfiinţare a popririi privind dosarul de executare 209/2017 din partea BEJ ACTA NON VERBA, menţionăm că nu se va lua nicio măsură privind validarea popririi”, se arată în notificarea Polaris M Holding. (Violeta Mocanu)

2 Comments

  1. Mai rau este sa fi cu plata la zi si sa te trezesti cu conturile blocate! Este vorba de acelasi BEJ Acta non verba.

  2. Mai rau este sa fi cu plata la zi si sa te trezesti cu conturile blocate! Este vorba de acelasi BEJ Acta non verba.

Leave a Comment

*

code