Ultima săptămână de cursuri pentru elevii din anul terminal de liceu – Probele scrise ale examenului de Bacalaureat încep peste o lună

Săptămână cu emoţii pentru elevii de clasa a XIIa, care şi-au luat “la revedere” de la liceu, prin festivităţi organizate în municipiile şi oraşele din judeţ. A sunat clopoţelul pentru ultima dată pentru elevii din clasele a XII-a, iar aceştia şi-au luat rămas bun de la profesorii care le-au călăuzit paşii pe parcursul celor patru ani de liceu şi au părăsit băncile şcolii, pentru a se îndrepta către o nouă etapă.

Oficial, pentru elevii din clasele a XII-a cursurile se vor încheia vineri, 25 mai. Până la vacanţă, însă, elevii claselor a XII-a au de trecut probele scrise ale Examenului de bacalaureat, care încep pe data de 25 iunie, la o lună de la încheierea cursurilor, conform calendarului anunţat de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Peste 67% din numărul candidaţilor teleormăneni la Bacalaureat, “experimentaţi” în comunicarea orală în limba română

Probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale ale Examenului Naţional de Bacalaureat s-au desfăşurat, anul acesta, în perioada 12-22 februarie 2018.

Astfel, prima sesiune a examenului naţional de Bacalaureat 2018 a început luni, 12 februarie, cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală in limba română (proba A), a continuat pe data de 13 februarie şi a fost urmată de evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (14 şi 15 februarie).

În zilele de 16, 19 şi 20 februarie a fost programată evaluarea competenţelor digitale (proba D), iar în perioada 21-22 februarie s-a desfăşurat evaluarea competenţelor lingvistice într-o limba de circulaţie internaţională (proba C).

În urma desfăşurării primei probe a Examenului Naţional de Bacalaureat, rerspectiv Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, la nivelul judeţului Teleorman, 208 elevi au obţinut calificativul “mediu”, 503 au primit calificativul “avansat”, iar 1.475 de elevi au obţinut calificativul “experimentat”, potrivit informaţiilor date publicităţii de Inspectoratul Şcolar Judeţean.

Totodată, conform sursei citate, din cei 2.220 elevi înscriși, 2.186 au fost prezenți, 34 de elevi au absentat și nu a fost eliminat nici un candidat.

În ceea ce priveşte cea de-a doua probă, respectiv evaluarea competențelor digitale, la nivelul judeţului, după evaluarea lucrărilor, 192 elevi nu au primit calificativ, 334 elevi au primit calificativul “începător”, 667 elevi au primit calificativul “mediu”, 393 elevi au obținut calificativul “avansat”, iar 235 elevi au obținut calificativul “experimentat”.

Din cei 1.871 elevi înscriși, 1.821 au fost prezenți, 50 de elevi au absentat și nu a fost eliminat nici un candidat, potrivit ISJ Teleorman.

Probele scrise încep pe 25 iunie cu limba şi literatura română

Cursurile se încheie pentru elevii din anul terminal de liceu vineri, 25 mai, iar prima proba scrisă, respectiv cea la Limba si literatura română, va avea loc la distanţă de o lună, respectiv luni, pe 25 iunie, şi va fi urmată de Proba la Limba si literatura materna, care este programată pentru marţi, 26 iunie. Proba obligatorie a profilului este programată pentru miercuri, 27 iunie, iar ultima probă scrisă, respectiv cea la alegere a profilului şi specializării se va desfăşura vineri, 28 iunie.

Primele rezultate vor fi afişate până pe data de 4 iulie (ora 12:00), după care pot fi depuse contestaţii (orele 12:00 – 16:00).

Între 5 şi 8 iulie vor fi soluţionate contestaţiile, în timp ce rezultatele finale vor fi afişate pe data de 9 iulie.

Înscrierile pentru susținerea examenului în prima sesiune s-au făcut în săptămâna 29 ianuarie – 2 februarie 2018.

A doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2018 începe pe 20 august, cu proba scrisă la limba şi literatura română

A doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2018 începe pe data de 20 august, înscrierea candidaţilor putând fi făcută în perioada 10 – 13 iulie.

Potrivit calendarului dat publicităţii de Ministerul Educaţiei Naţionale, înscrierea candidaților care au promovat examenele de corigențe poate fi făcută pe data de 27 iulie, iar examenul propriu-zis debutează pe 20 august, cu proba scrisă la limba si literatura română. Pe 21 august elevii vor susţine proba scrisă la limba si literatura maternă, în timp ce pe data de 22 august va avea loc proba scrisă la materia obligatorie a profilului. Cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat continuă pe data de 23 august cu proba la alegere a profilului și specializării, iar în perioada 24 – 27 august elevii vor susţine evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Pe data de 28 august este programată evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, iar în perioada 29-30 august este programată evaluarea competențelor digitale, cea de-a doua sesiune fiind încheiată cu evaluarea competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională, programată pentru perioada 30-31 august.

Primele rezultatele ale celei de-a doua sesiuni vor fi afişate pe data de 1 septembrie, pnă la ora 12.00, iar eventualele constestaţii pot fi depuse în aceeaşi zi, între orele 12.00-16.00. Contestaţiile vor fi soluţionate în perioada 2-5 septembrie, în timp ce pe 6 septembrie vor fi afişate rezultatele finale.

Regulament BAC 2018

Absolvenţii de liceu promovează sesiunea din 2018 a examenului de bacalaureat dacă îndeplinesc, cumulativ, o serie de condiţii, respectiv: dacă au susţinut probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la fiecare dintre acestea şi au obţinut cel puţin media 6 (şase) la probele scrise.

Candidaţii care s-au prezentat la toate probele de examen, dar nu au reuşit să obţină note la fiecare materie peste 5 sau nu au obţinut o media peste nota 6 la BAC 2018 , precum şi candidaţii care s-au prezentat la unele, dar nu la toate probele de examen sunt declaraţi „respinşi”.

Totodată, candidaţii care au fost eliminaţi de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării sau a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Se consideră că aceşti candidaţi nu au promovat examenul de bacalaureat.

Pentru comunicarea rezultatelor finale ale examenului de Bacalaureat 2018 se întocmesc şi se afişează liste nominale care cuprind numele şi prenumele candidaţilor, notele obţinute la fiecare probă scrisă, media generală, acolo unde este cazul, participarea şi, după caz, rezultatele obţinute la probele de evaluare a competenţelor şi rezultatul final: „reuşit”/„respins”/„neprezentat”/„eliminat din examen”.

Contestaţiile la probele scrise se depun şi se înregistrează la centrul de examen, în perioada prevăzută de calendarul examenului de bacalaureat 2018.

Pentru lucrările care au primit iniţial note cuprinse între 4,50 – 4,99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99, sau o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota acordată de către comisia de contestaţii.

Pentru lucrările care au primit iniţial, la comisia din centrul zonal de evaluare, alte note decât cele menţionate, nota definitivă este nota acordată de comisia judeţeană de contestaţii/a municipiului Bucureşti, dacă între nota iniţială şi nota acordată la contestaţii se constată o diferenţă de cel puţin 0,50 puncte. Dacă diferenţa dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota definitivă este nota iniţială, acordată de comisia din centrul zonal de evaluare.

Regulamentul de desfăşurare prevede că nota definitivă la BAC 2018 nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

În cazul în care se constată diferenţe mai mari de 1,50 puncte – în plus sau în minus – între nota iniţială şi nota obţinută la contestaţii sau, după caz, între nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat şi nota obţinută la reevaluările decise de comisia judeţeană sau de Comisia Naţională de Bacalaureat, inspectoratele şcolare analizează situaţia, în termen de 5 de zile de la primirea rezultatelor la contestaţii, respectiv la reevaluare. În situaţii justificate, se va declanşa procedura de cercetare disciplinară, conform prezentei metodologii, pentru sancţionarea celor care se fac vinovaţi de comiterea abaterilor.

Candidații care au fost eliminaţi de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de BAC . Aceștia vor relua integral examenul de Bacalaureat, cel mai devreme în a treia sesiune după cea în timpul căreia au fost eliminați.

Candidații care au fost înscriși la examen fără a îndeplini condițiile legale de înscriere sau care au beneficiat de informații, documente sau alte forme de sprijin, obținute pe cale frauduloasă, care le-au facilitat rezolvarea subiectelor, situaţii constatate de organele în drept, sunt eliminați din examen. Dacă frauda este constatată în centrul zonal de evaluare, lucrările sunt anulate și candidaţii sunt consideraţi eliminaţi din examen.

În situația în care frauda este constatată după încheierea examenului de Bacalaureat 2018, comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București modifică rezultatele examenului, în sensul că respectivul candidat este considerat eliminat din examen. Dacă diploma de BAC 2018 a fost completată, dar nu a fost eliberată candidatului, ea este anulată.

Pentru candidaţii aflați în situaţia menționată mai sus, cărora le-a fost eliberată diploma de BAC 2018, inspectoratul școlar propune instanţei de judecată anularea diplomei obţinute în urma fraudei dovedite. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

*

code