Tichete sociale, pentru roşiorenii vârstnici

Persoanele vârstnice din Municipiul Roşiorii de Vede vor primi, în ultima lună a anului, beneficii de asistenţă socială, sub formă de tichete sociale cu valoare nominală totală de 50 lei, a decis Consiliul Local în şedinţa de marţi, 31 octombrie.

Astfel, potrivit proiectului de hotărâre adoptat de aleşii roşioreni, vor beneficia de tichete numai persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani şi care au un venit lunar de cel mult 600 de lei. De asemenea, achitarea la zi a obligaţiilor faţă de bugetul local reeprezintă o condiţie pentru acordarea tichetelor sociale.

“Pentru stabilirea condiţiilor de eligibilitate am avut în vederere persoanele vârstnice cele mai vulnerabile, al căror venit net lunar se situează sub 600 lei. Acest plafon de venit a fost gândit ca un plafon real raportat la pensia minimă socială şi cel maxim stabilit în acordarea ajutoarelor de încălzire, respectiv 615 lei (plafon de venit nemajorat din anul 2011). Am apreciat necesară introducerea condiţiei de ,,achitare la zi a obligaţiilor faţă de bugetul local”, ca o metodă de recompensă şi delimitare în acelaşi timp a cetăţenilor buni platnici, deşi cu venituri modeste, faţă de cei care uită ca drepturile fie ele şi sociale, vin la pachet cu obligaţii”, se arată în raportul de specialitate al proiectului de hotărâre.

Potrivit reprezentanţilor primăriei, tichetele sociale se acordă doar persoanelor vârstnice care domiciliază pe raza municipiului Roşiorii de Vede, iar acordarea tichetelor sociale se face pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere însoţită de următoarele documente: copie a actului de identitate al solicitantului şi, după caz pentru soţul/ soţia acestuia, act justificativ al venitului declarat, inclusiv adeverinţă eliberată de ANAF — Roşiorii de Vede, pentru solicitant şi, după caz pentru soţul / soţia acestuia.

Tichetele sociale în valoare nominală totală de 50 lei se acordă la cerere, în perioada 1 — 31 decembrie, iar cererile se depun la Centrul de Zi „Clubul Pensionarilor”  – Serviciului Public de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară, situat în strada Renaşterii nr.19 (lângă Poliţia Municipală), în perioada 1 — 30 noiembrie.

Totodată, tichetele pot fi ridicate numai de către titular şi folosite pentru achiziţionarea de alimente, articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, produse de igienă personală, servicii medicale, la comercianţii care au afişată sigla furnizorului tichetului social. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

*

code