Tag: sedinta

Politic

În şedinţa ordinară de vineri, consilierii judeţeni au aprobat Regulamentul pentru transportul public de persoane

În cadrul şedinţei de vineri a Consiliului Judeţean Teleorman, consilierii au aprobat 12 hotărâri iniţiate de preşedintele Dănuţ Cristescu pentru reglementarea unor domenii de activitate proprii. Între acestea, şi modul în care trebuie să se desfăşoare transportul public de persoane pe teritoriul judeţului, prin adoptarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate şi a Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate. Este un proiect de mare importanţă prin care transportatorii trebuie să asigure condiţiile de maximă siguranţă epidemiologică a pasagerilor, precum şi respectarea traseelor aprobate şi regulile […]

Eveniment

Primăria municipiului Alexandria /DISPOZIȚIE

Privește: convocarea consiliului local al municipiului Alexandria în ședință ordinară Primarul municipiului Alexandria, județul Teleorman, având în vedere:             -prevederile  art. 134, alin. (3) lit. “a”, ale alin (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României , În temeiul prevederilor art.154, alin. (5) si ale art. 196, alin (1) , lit. “b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României; D I S P U N E : Art.1 – Se convoacă Consiliul local al municipiului Alexandria în ședință ordinară pentru data de 17.08.2020, ora 14.00, în sala de sedințe a Primariei municipiului Alexandria. Art.2 -(1).Proiectul ordinii […]

Politic

În şedinţa de săptămâna trecută a Consiliului Judeţean / Dispută pe cotele de repartizare din sumele defalcate de la bugetul de stat şi din impozitul pe venit

La recenta şedinţă a Consiliului Judeţean Teleorman, unul din proiectele de hotărâre dezbătute de consilieri, cu o doză de acuzaţii de o parte şi de alta, a fost cel privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20 la sută din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 18,5 la sută din impozitul pe venit, precum şi a sumelor reţinute ca urmare a diminuării gradului de necolectare a veniturilor proprii pe anul 2019 şi estimări pentru anii 2020 – 2022. Fiind vorba de bugetele primăriilor, era de […]