Economie

Subvenţii pentru conservarea raselor locale de animale în pericol de abandon

Potrivit APIA, deţinătorii de femele din rase locale în pericol de abandon vor primi ajutoare de minimis pentru conservarea raselor, în valoare totală de 3 milioane lei, din bugetul pe 2014. Conform HG 962/4.12.2013 (M.Of. 774/ 11.12.2013 ), cuantumul sprijinului financiar este de 650 lei pe cap bovine,  650 lei per cap cabaline, 100 lei pe cap ovine/caprine, 325 lei pentru porcine,  6 lei se acordă pentru păsări şi 10 lei pentru o familie de viermi de mătase. Suma maximă a sprijinului financiar reprezentând ajutorul de minimis nu poate depăşi echivalentul în lei a 7.500 euro pentru fiecare beneficiar.

Ministerul Agriculturii a publicat Proiectul de Hotărâre care stabileşte valoarea subvenţiilor ce vor fi acordate crescătorilor de animale din rase locale aflate în pericol de abandon, sume menţionate anterior. De precizat că, în cadrul proiectului sunt definite ca rase sau linii de animale de ferma indigene, cu valoare actuală sau potenţială. În această categorie intră Taurine – sura de stepă; Bubaline – bivolul românesc; Ovine – ţigaie varietate ruginie, ratca, karakul de Botoşani, merinos de Palas, merinos de Suseni, merinos transilvănean, merinos de Cluj, rasa de carne Palas, rasa de lapte Palas, ţigaie cu cap negru de Teleorman; Caprine – alba de Banat, carpatina; Suine – bazna şi mangaliţa; Găini – gât golaş de Transilvania; Cabaline – furioso North Star, cal de Bucovina, Gidran, lipitan, shagya, nonius, calul de sport românesc, semigreu. Pe lista specificată în Proiect se încadrează şi viermele de mătase, Bombyx mori.

Beneficiarii Schemei de ajutor de minimis sunt producătorii agricoli, persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit legii, şi/sau persoane juridice, institute sau staţiuni de cercetare, care deţin femele reproducătoare de rasă pură din speciile şi rasele cuprinse în lista de mai sus. Beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ o serie de condiţii printre care să deţină femele reproducătoare de rasă pură locală în pericol de abandon; femelele reproducătoare de rasă pură să fie înscrise în Registrul Naţional al Exploataţiilor sau Registrul agricol, după caz, precum şi în registrul genealogic al rasei şi în programul de conservare al rasei.

De asemenea, aceştia trebuie să fie utilizatorii unei suprafeţe agricole localizată pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare şi Control, de cel puţin 0,5 ha pentru fiecare UVM, pentru animalele din speciile taurine, bubaline, ecvine, ovine şi caprine; se obligă prin angajament scris să menţină numărul de femele reproducătoare de rasă pură pentru care primeşte ajutor de minimis pe o perioadă de minim de 2 ani.

În cazul în care efectivul de femele reproducătoare de rasă pură se reduce din cauze cum ar fi îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea, vânzarea, deţinătorul are obligaţia de a reface efectivul de femele reproducătoare de rasă pură, prin trecere de la tineret sau cumpărare, de regulă imediat, dar nu mai târziu de 6 luni.

De menţionat că, termenul limită de depunere a cererilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis este 20 decembrie 2013. (C.P.)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.