Şedinţă de lucru a Consiliul Judeţean cu aprobarea bugetului judeţului pe ordinea de zi

20 de proiecte de hotărâre au fost supuse dezbaterii în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean de joi, 15 februarie, printre care şi cel privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2018 şi estimările pentru anii 2019-2020.

Printre hotărârile adoptate de cei 33 de aleşi judeţeni prezenţi în sala de şedinţe a Palatului Administrativ s-au aflat şi cele cele privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole, la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2018, stabilirea prețului mediu pentru masa verde de pe pajiști, pentru anul 2018, dar și cel privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru anul 2018, cel privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociația Euro Teleorman, pentru anul 2018 și contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Teleormanul”, pentru anul 2018.

De asemenea, au fost dezbătute şi votate şi proiectele de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru spitalele din județ pe anul 2018 (Spitalul Județean de Urgență Alexandria, Spitalul de Psihiatrie Poroschia, Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede), precum şi proiectele de hotărâre privind costului mediu lunar de întreținere a persoanelor adulte cu handicap din Centrul de îngrijire și asistență Olteni, din Centrul de îngrijire și asistență Videle și Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihică Videle, pentru anul 2018.

Aprobarea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice, a contribuției persoanelor vârstnice și a contribuției susținătorilor legali ai persoanelor vârstnice din centrele pentru persoane vârstnice Furculești și Cervenia, pentru anul 2018; aprobarea costului mediu lunar de întreținere a copiilor cu nevoi sociale și speciale din centrele rezidențiale și de zi din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman pentru anul 2018, precum şi aprobarea contribuției Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la finanțarea Centrului social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale, comuna Saelele, pentru anul 2018 au făcut, de asemenea, obiectul unor proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi a şedinţei. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

*

code