Politic

Ședință de lucru a Consiliului Local Alexandria, cu amânarea la plată a chiriei datorate bugetului local de către IMM-uri, pe ordinea de zi

Aleșii locali alexăndreni se întrunesc în ședință ordinară miercuri, 29 aprilie, pe ordinea de zi fiind trecute mai multe proiecte de hotărâre, între care și cel privind amânarea la plată a chiriei datorate bugetului local al municipiului Alexandria de către întreprinderile mici și mijlocii, ca efect al stării de urgență generate de COVID-19. Concret, prin proiectul de hotărâre propus spre adoptare, se aprobă amânarea la plată a chiriei datorate bugetului local al municipiului Alexandria de către întreprinderile mici și mijlocii, ca efect al stării de urgență generate de COVID-19, pe durata stării de urgență, urmând să fie încheiate acte adiționale la contractele de închiriere, pentru imobile cu destinație de sediu social și de sedii secundare. Sumele datorate pe perioada stării de urgență vor fi plătite în termen de 12 luni, iar amânarea la plată a chiriei datorate bugetului local al municipiului Alexandria de către întreprinderile mici și mijlocii, ca efect al stării de urgență generate de COVID-19, se aplică acelor IMM-uri care fac dovada afectării totale sau parțiale a activității, prin certificatul de situație de urgență, mai prevede proiectul de hotărâre.

“În circumstanţele excepţionale create de focarul COVID-19, întreprinderile de toate tipurile se pot confrunta cu o lipsă severă de lichiditate. De asemenea, întreprinderile solvabile sau mai puţin solvabile se pot confrunta cu o lipsă bruscă sau chiar indisponibilitate de lichiditate. Acest lucru este valabil, în special, pentru IMM-uri, ceea ce pe termen scurt şi mediu poate afecta grav situaţia economică a multor întreprinderi sănătoase şi situaţia angajaţilor acestora, cu posibile consecinţe chiar şi pe termen lung, periclitând supravieţuirea acestora. Luând în considerare cele menţionate anterior se impune o acţiune decisivă şi cu un impact ridicat pentru asigurarea lichidităţii IMM-urilor pe perioada în care se manifestă efectele COVID-19”, se arată în referatul de aprobare al proiectului de hotărâre.

De asemenea, în ședința de miercuri, aleșii locali vor dezbate și vota și proiectul de hotărâre ce privește suspendarea la plata a redevenței datorate bugetului local al Municipiului Alexandria de către întreprinderile mici și mijlocii ca efect al stării de urgență generate de Covid-19;  proiectul de hotărâre cu privire la înființarea temporară a Târgului agroalimentar pentru vânzari en-gros și en-detail în municipiul Alexandria și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare;  precum și cel cu privire la aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect “Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)”, Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4, Prioritatea de investitii 4.4, Operatiunea/Obiectiv Specific 4.5, apel de proiecte nr. POR/2017/4/4.4/4.5/1.

One Comment

  1. INTREBARE

    Camera Deputaților a adoptat miercuri, în calitate de for decizional, inițiativa legislativă care dă posibilitatea chiriașilor, indiferent că sunt firme sau persoane fizice, să-și amâne plata chiriilor pe perioada stării de urgență, dacă veniturile le-au scăzut, în luna martie, cu minimum 15%.
    Chiriașii vor fi obligaţi apoi să achite chiriile amânate, prin act adiţional încheiat cu proprietarul organului fiscal teritorial competent care a plătit aceste chirii, eşalonat, în rate egale, după perioada în care plata a fost amânată, până la 31 decembrie 2020.
    În cazul în care locatarii nu îşi îndeplinesc această obligaţie, organul fiscal teritorial competent procedează la executarea silită a creanţelor nerecuperate.
    Sumele datorate pe perioada stării de urgență vor fi plătite în termen de 12 luni?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

code

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.