Ședinţa Consiliului local al oraşului Videle / În dezbaterea şi aprobarea consilierilor, rectificarea bugetului, unele modificări privind aparatul de specialitate al primarului şi cedarea unui teren pentru locuinţe ANL

Ședinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Videle, care se va desfăşura joi, are o ordine de zi cu o serie de obiective destul de importante pentru rezolvarea unor probleme care privesc efectiv activitatea, atât a primarului, cât şi a Consiliului local, pentru buna funcţionare în perioada următoare. Este vorba, în primul rând, de rectificarea bugetului local al oraşuluiu pe acest an pentru asigurarea resurselor financiare necesare desfăşurării unor activităţi de dezvoltare a infrastructurii stradale, de pregătire a dotărilor social-edilitare pentru sezonul rece, precum şi asigurarea funcţionării serrviciilor publice subordonate consililului local şi primăriei. În acest registru se înscriu şi hotărârile privin modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Aparatului de Specialitate al Primarului, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului local, concomitent cu modificarea HCL privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din structura Consiliului local. Un punct important este şi aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 34.830 m.p. pentru realizarea unor lucrări de apărare împotriva inundaţiilor în cadrul investiţiei de regularizare a râurilor Glavacioc şi Sericu şi consolidarea barajului Furculeşti. Un alt domeniu de activitate, care va fi luat în discuţie, priveşte desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018 – 2019. În acelaşi context, o atenţie deosebită se va acorda desemnării reprezentanţilor Consiliului local în cadrul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la unităţile de învăţământ preuniversitar din oraş pentru anul şcolar 2018 – 2019. Și, ultimul punct pe ordinea de zi este hotărârea prin care se transmite în folosinţă gratuită către ANL, de către Consiliul Local al oraşului Videle, un teren intravilan pentru amplasarea unui bloc de locuinţe pentru tineri destinate închirierii. Celelate proiecte care vor intra în discuţia consilierilor privesc multe probleme punctuale pe care trebuie să le rezolve Consiliului local. (Gh.P.)

Leave a Comment

*

code