Ședinţa Consiliului Judeţean Teleorman / Punctele forte de pe ordinea de zi: premierea elevilor olimpici, rectificarea bugetului propriu şi aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice subordonate

Miercuri, s-au desfăşurat lucrările obişnuitei şedinţe a Consiliului Judetean Teleorman, cu 10 puncte pe ordinea de zi, 9 dintre acestea fiind proiecte de hotărâre iniţiate de preşedintele Dănuţ Cristescu, iar cel de-al zecelea, fiind Diverse, nu are nevoie de un iniţiator. Nu este, de altfel, pentru prima dată când o asemenea şedinţă are toate proiectele iniţiate de preşedinte. Sigur, din această funcție, preşedintele trebuie să aibă un rol activ pentru buna desfăşurare a activităţii instituţiei pe care o conduce. Dar, totuşi, Consiliul Judeţean mai are doi vicepreşedinţi şi 32 de consilieri. Toţi au doar obligaţia de a participa la şedinţe? Majoritatea consilierilor sunt de la PSD – ALDE şi am putea să spunem că sunt reprezentaţi de preşedintele Cristescu, dar pe cei din opoziție, de la PNL şi doi de la PMP, chiar să nu-i intereseze nimic din ce se întâmplă în judeţ, care să poată deveni un proiect de hotărâre? Altfel, în şedinţă au fost dezbătute şi aprobate toate proiectele de pe ordinea de zi de cei 32 de consilieri prezenţi. Este vorba de hotărârea privind aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şi concursurile şcolare naţionale şi internaţionale și a cuantumului stimulentelor financiare alocate elevilor şi profesorilor îndrumători, de hotărârea privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul  de  Administrație  al  Centrului  Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman (propus şi ales fiind Emilian Vrăjitoarea, consilier PNL) pentru anul școlar 2018-2019, de hotărârea pentru modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 188 din 22 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie Poroschia. O altă hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la mai multe imobile, proprietate publică a județului Teleorman a fost aprobată, cu amendamentul că se va face o inventarieire a spațiilor disponibile şi care au mai rămas neînchiriate, aşa cum, de altfel, s-a întâmplat şi cu hotărârea privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu medical din imobilul Policlinică situat în municipiul Alexandria, strada Mihăiță Filipescu, nr. 32, proprietate privată a județului Teleorman. De asemenea, a fost aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adițional la Acordul de parteneriat între județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, Primăria Svisthov, districtul Veliko Târnovo din Republica Bulgaria și Inspectoratul pentru Situații de Urgență “A.D. Ghica” al Județului Teleorman. Cu unele observaţii, a fost aprobat şi proiectul de hotărâre pentru rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2018, precum şi proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 35 din 15 februarie 2018 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază, pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman. Cu majoritate de voturi a trecut şi proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Piscicola Teleorman SRL. Sigur, au fost şi unele întrebări şi comentarii, care însă, aşa cum s-a observat, au mers doar până la jumătate, ori din necunoştere a domeniului respectiv, ori de la început au fost făcute doar cu intenţia de a se “băga în seamă”, pentru că argumentele aduse au fost mai mult cu tentă politică decât profesională, fiind vorba de chestiuni financiar – contabile. (Gh.P.)

Leave a Comment

*

code