Sărbători Pascale fără incendii!

În vederea creșterii gradului de siguranță a populației pe timpul Sfintelor Săbători Pascale, pompierii militari teleormăneni vor efectua mai multe controale de specialitate pe linia prevenirii incendiilor la unitățile de cult unde se preconizează că vor fi aglomerări mari de persoane pe timpul slujbelor religioase.

Pompierii vor avea în atenție dotarea cu stingătoare a lăcașurilor de cult, menținerea liberă a căilor de evacuare, utilizarea corectă a instalațiilor electrice și stabilirea zonelor de parcare astfel încât accesul autospecialelor de pompieri să nu fie afectat.

Militarii vor prezenta personalului bisericesc măsurile ce trebuie respectate înainte, pe timpul și după terminarea slujbelor, astfel încât aceștia, la rândul lor, să le transmită și enoriașilor, astfel:

– stabilirea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor specifice, cu accent pe utilizarea focului deschis, evacuarea persoanelor participante la slujbele religioase şi menţinerea accesului liber pe căile de intervenţie;

– limitarea accesului credincioşilor în lăcaşurile de cult, până la capacitatea normată, îndepărtarea covoarelor nefixate pe pardoseală şi menţinerea uşilor de pe căile de acces şi evacuare în poziţie deschisă pe timpul slujbelor religioase, organizarea, de preferinţă, a manifestărilor cu public numeros în exterior;

– verificarea existenţei mijloacelor iniţiale de stingere şi instruirea personalului pentru cunoaşterea modului de funcţionare a stingătoarelor, a mijloacelor tehnice P.S.I. şi a posibilităţii alimentării cu apă în caz de incendiu, asupra modului de acţiune în caz de incendiu;

– stabilirea modalităţilor de alertare operativă a forţelor de intervenţie;

– suporturile pentru lumânări trebuie amplasate în afara bisericii

 

Cetățenii vor fi protejați de importante forțe ale pompierilor

 

Pentru asigurarea unui grad sporit de siguranță pentru cetățeni în noaptea de Înviere, pompierii militari vor asigura măsuri de prevenire și stingere a incendiilor, în cadrul structurilor de intervenție fiind pregătiți să intervină, 24 de ore din 24, peste 200 de pompieri, cu 20 de autospeciale de lucru cu apă și spumă, 7 ambulanțe SMURD și două autospeciale de descarcerare.

 

Pompierii recomandă…

 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „A. D. Ghica” al județului Teleorman reamintește măsurile de prevenire a incendiilor care trebuie respectate atât de slujitorii bisericii, cât și de cetățeni pentru asigurarea desfășurării în condiții de securitate a manifestărilor religioase prilejuite de sărbătorile de Paști, și anume:

 1. Accesul credincioşilor în incinta lăcaşului de cult va fi permis în limita capacităţii bisericii, în scopul evitării accidentelor;
 2. Menţinerea uşilor de acces/evacuare în poziţie deschisă, în mod obligatoriu, pe timpul slujbelor religioase. În condiţiile unui număr foarte mare de credincioşi se recomandă desfăşurarea slujbelor religioase în exteriorul bisericii;
 3. Parcarea autoturismelor personale să se facă astfel încât să nu se blocheze căile de acces pentru autospecialele de intervenţie ale pompierilor;
 4. Marcarea vizibilă a ieşirilor şi stabilirea modului de evacuare a persoanelor în caz de pericol pentru evitarea producerii de accidente;
 5. Aprinderea şi aşezarea lumânărilor se va face numai în locurile special amenajate în acest sens (în exteriorul lăcaşelor şi la distanţa de siguranţă faţă de vegetaţie, construcţii, elemente combustibile);
 6. Stingerea lumânărilor la terminarea activităţilor şi evacuarea resturilor în locuri sigure, în afara bisericii. Permanent, o persoană desemnată va supraveghea stingerea lumânărilor căzute sau consumate, mijloacele de încălzire ale lăcaşurilor de cult, iar după terminarea activităţii va asigura scoaterea de sub tensiune a aparatelor electrice şi instalaţiei de iluminat;
 7. Amplasarea mijloacelor de încălzire la distanţe de siguranţă faţă de materialele combustibile şi supravegherea acestora pe tot timpul funcţionării. Se va întrerupe alimentarea acestora înainte de începerea slujbelor religioase;
 8. Verificarea periodică, de către o persoană specializată, a instalaţiilor electrice şi de paratrăsnet, a mijloacelor de încălzire centrală şi locală, a coşurilor de evacuare a fumului şi remedierea deficienţelor constatate;
 9. Dotarea lăcaşurilor de cult cu mijloace de primă intervenţie şi menţinerea acestora în stare permanentă de funcţionare;
 10. Instruirea persoanelor cazate în spaţiile destinate primirii oaspeţilor sau în căminele de bătrâni din incinta mănăstirilor sau aparţinând acestora, precum şi a persoanelor cu sarcini de supraveghere, pentru cunoaşterea şi respectarea regulilor de prevenire a incendiilor la exploatarea mijloacelor de încălzire, a instalaţiilor electrice, a sistemului existent de alarmare în caz de incendiu, la utilizarea focului deschis cât şi privind interdicţia fumatului;
 11. Transportul la domiciliu al lumânărilor aprinse – „lumina sfântă” – se va realiza numai cu ajutorul unor protecţii speciale din materiale incombustibile. Se va evita transportul lumânărilor aprinse în mijloacele de transport public sau personale;
 12. Amplasarea lumânărilor şi a candelelor în încăperi se va face cu ajutorul suporturilor ce nu se pot aprinde şi la distanţă de perdele, draperii, ornamente sau alte materiale combustibile.

În cazul izbucnirii unui incendiu în unitățile de cult, evacuarea din clădire trebuie făcută cu calm şi în ordine, prioritate având copiii şi persoanele în vârstă care necesită ajutor.

Evenimentul trebuie anunţat imediat la numărul unic pentru apeluri de urgenţă – 112, iar pentru stingerea incendiului, în faza iniţială trebuie utilizate stingătoarele de incendiu din dotarea lăcaşului de cult.

Având în vedere faptul că în fiecare an, în perioada Sărbătorilor Pascale cetățenii aleg să meargă la grătar, pompierii recomandă respectarea următoarelor măsuri preventive:

– respectaţi instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor afişate sau dispuse de personalul silvic;

– nu aprindeţi focul în pădure pe timp de vânt;

– înainte de aprinderea focului, curăţaţi locul de materiale care se pot aprinde uşor;

– păstraţi lângă foc o rezervă de apă, pentru a putea stinge imediat vegetaţia uscată ce s-ar putea aprinde;

– sunt interzise accesul cu autovehicule personale pe drumurile forestiere şi aprinderea focului la o distanţă mai mică de 100 m de liziera pădurii;

– nu lăsaţi copiii să se joace cu focul;

– stingeţi cu apă sau pământ focul, cărbunii încinşi sau jarul înainte de a pleca din locul unde aţi petrecut.

Leave a Comment

*

code