Şapte licee din Teleorman beneficiază de granturi în cadrul Proiectului privind Învăţământul Secundar

Monica DUMITRESCU

În cadrul primei runde a Schemei de Granturi pentru Licee finanţate prin Proiectul privind învăţămantul secundar/ROSE au fost semnate 271 de acorduri de grant. Cele 271 de licee beneficiare vor derula proiectele finanţate prin granturi pe o perioadă de 4 ani, având ca obiective reducerea ratei de abandon şcolar, creşterea ratei de absolvire şi îmbunătăţirea performanţei la examenul de bacalaureat.

Şapte din cele 271 de licee beneficiare sunt din Teleorman. Este vorba despre Liceul Teoretic Zimnicea, Liceul Tehnologic “Emil Racoviţă” şi Liceul Tehnologic “Virgil Madgearu” din Roşiorii de Vede, Colegiul Tehnic “G-ral David Praporgescu” şi Colegiul Naţional “Unirea” din Turnu Măgurele, Liceul Teoretic “Constantin Noica” şi Colegiul Naţional “Al. D. Ghica” din Alexandria.

În funcţie de numărul de elevi înmatriculaţi la liceu şi de rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat, liceele primesc granturi a căror valoare este cuprinsă între 70.000 Euro şi 152.500 Euro. Finanţarea totală pentru Runda 1 de granturi a Schemei de Granturi pentru Licee este de 18.350.303 Euro, iar prima tranşă de bani a fost deja trimisă.

În cadrul granturilor pentru licee sunt prevăzute trei categorii de activităţi eligibile: activităţi pedagogice şi de sprijin, activităţi extracurriculare şi activităţi de renovare şi dotare, mai exact o serie de mici lucrări de modernizare/reparare a spaţiilor de şcolarizare, respectiv achiziţii de bunuri în scop educaţional. În prima categorie sunt incluse activităţi remediale, tutorat, consiliere, coaching, dezvoltarea personală a elevilor, îndrumare şi orientare în carieră, dezvoltarea de abilităţi socio-emoţionale, precum şi activităţi specifice destinate elevilor provenind din grupuri dezavantajate. Grupa a doua de activităţi cuprinde vizite sau excursii de documentare, stagii de practică/internship, participare la diferite competiţii, acţiuni destinate înfiinţării/dezvoltării de reţele şcolare etc.

Proiectul privind Învăţământul Secundar (Romania Secondary Education Project/ROSE), în valoare totală de 200 de milioane de euro, este finanţat integral de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), în baza Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de Împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington în 17 aprilie 2015, şi se desfăşoară în intervalul 2015 – 2022.

Leave a Comment

*

code