S-a terminat vacanţa! Elevii se întorc la şcoală, unde îi aşteaptă noi reguli

După trei săptămâni de vacanţă, luni, 15 ianuarie, elevii se întorc la şcoală, unde îi aşteaptă noi reguli, după ce Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a şcolilor şi liceelor a fost modificat prin ordin de ministru.

Potrivit noii forme anunţate de ministrul Educaţiei, Liviu Pop, elevii nu vor mai fi obligaţi să facă de serviciu pe şcoală sau să poarte uniforma unităţii de învăţământ, însă vor fi nevoiţi ca la începutul orei să îşi depoziteze telefoanele mobile în locuri special amenajate în clasă.

Noul regulament mai prevede şi că notele nu pot fi folosite ca mijloc de coerciţie.

“Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj nu poate fi folosit ca mijloc de coerciţie, acesta reflectând strict rezultatele învăţării, conform prevederilor legale”, se arată în document.

Totodată, este interzisă şi constituie abatere disciplinară implicarea copiilor elevilor sau a personalului din unitatea de învăţământ în strângerea şi/sau gestionarea fondurilor.

Există, de asemenea, şi o prevedere legată de integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical în timpul orei de educaţie fizică şi sport, aceştia urmând să primească sarcini organizatorice.

O altă măsură se referă la faptul că personalului din învăţământ îi este interzis să încurajeze acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului şi viaţa intimă privată sau familială a acestuia sau a celorlalţi salariaţi din unitate.

În document se mai menţionează că părintele sau susţinătorul legal al elevului care nu asigură şcolarizarea în perioada învăţământului obligatoriu este sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă cuprinsă între 100 şi 1000 de lei ori este obligat să prestezi de muncă în folosul comunităţii. De asemenea, părintele sau tutorele legal al preşcolarului sau elevului din învăţământul primar are obligaţia să îl însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea activităţilor educative sau orelor de curs să îl preia. În cazul în care acesta nu poate să facă aşa ceva, împuterniceşte o altă persoană. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

*

code