Social

Rată scăzută de promovabilitate la Bacalaureat

52,19% dintre absolvenții de liceu din județ care au susținut anul acesta Examenul de Bacalaureat au obținut medii mai mari sau egale cu 6 (șase), iar doi dintre candidați au reușit să obțină media 10 (zece), potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean. Conform sursei citate, la proba de Limba și literatura română 78,32% dintre candidați au note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar 67 de candidați au fost notați cu 10 (zece); la proba obligatorie a profilului 60,72% dintre candidați au note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar 58 de candidați au obținut nota 10 (zece), iar la proba la alegere a profilului și a specializării: 74,40% dintre candidați au note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar 34 de candidați au obținut nota 10 (zece).

În județul Teleorman, s-au înscris la Examenul de Bacalaureat 2.446 candidați, dintre care 1.784 sunt din promoția curentă, iar 662 candidați sunt din promoțiile anterioare. La cele trei probe scrise din cadrul Examenului de Bacalaureat, au participat 2.284 candidați, 162 au absentat și 5 candidați au fost eliminați.

Nota minimă de promovare, pentru fiecare disciplină, este 5 (cinci), iar media finală pentru promovarea examenului este minimum 6 (șase). Procentul de promovare s-a calculat din totalul candidaților prezenți, incluzând în această categorie și candidații eliminați.

Rezultatele (înainte de contestații) au fost afișate marți, 30 iunie, la ora 12:00, atât în centrele de examen, cât și pe pagina web dedicată, bacalaureat.edu.ro.

Rezultatele elevilor au fost publicate prin anonimizarea numelui și a prenumelui, iar candidații nemulțumiți de notele obținute pot depune constestații atât în format fizic, cât și transmise electronic, în zilele de 30 iunie, în intervalul orar 16:00 – 20:00 și pe data de 1 iulie, în intervalul orar 8:00 – 12:00. Candidații care depun/transmit electronic contestații, completează, semnează și depun/transmit electronic și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora. Rezultatele finale vor fi anunțate duminică, 5 iulie.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

code

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.