Proiectul bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2018, în dezbatere publică

Primăria Alexandria a publicat, începând cu data de 17 ianuarie 2018, proiectul bugetului local pe anul 2018 ce poate fi consultat la sediul Primăriei municipiului Alexandria şi pe site www.alexandria.ro.

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, opiniile, propunerile şi sugestiile referitoare la acest proiect pot fi depuse până la data de 1 februarie 2018. Propunerile pot fi transmise în scris prin poştă la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării Nr. 139, prin fax la numărul de telefon 0247/317728 şi prin e-mail la adresa primalex@alexandria.ro.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numerele de telefon: 0247/317732, int. 163 persoană de contact Bolintineanu Mirela – inspector compartiment buget, 0247/317732 int. 173 persoană de contact Plosceanu Cristian – responsabil cu transparenţa decizională. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

*

code