Politic

Primarul Cristian Duică: “Roșiorii de Vede – un municipiu în care să-ți fie drag să trăiești, atractiv pentru tineri și dezvoltatori”

Sunteţi la primul mandat de primar. Cum vi se pare funcţia?

Aşa cum m-am aşteptat, funcţia de primar obligă la multă responsabilitate faţă de cheltuirea banului public, obligă la măsuri coerente menite a contribui la revitalizarea economică pe termen mediu şi lung a localităţii, la dezvoltarea socială echilibrată pentru toţi roşiorenii, dar şi un mediu sustenabil.

Încă din momentul asumării candidaturii la funcţia de primar am ştiut că împlinirea acestor deziderate înseamnă existenţa unei administraţii publice performante, esenţială pentru asigurarea unui management eficient al procesului de urbanizare într-un municipiu în care să-ţi fie drag să trăieşti şi care să fie atractiv pentru tineri, pentru toți locuitorii săi și pentru dezvoltatorii externi.

 

Credeţi că roşiorenii sunt mulţumiţi de activitatea dumneavoastră?

Roşiorii de Vede deţine în continuare un potenţial deosebit în ceea ce priveşte dezvoltarea activităţilor economice, bazându-se şi pe o resursă umană valoroasă. Am promis în campanie că voi fi un primar al tuturor roşiorenilor şi voi avea grijă ca toate lucrurile bună să se răsfrângă asupra lor şi familiilor lor. Nu te poţi declara mulţumit decât atunci când demersul administrativ este receptat la justa lui valoare, iar eu ştiu că roşiorenii oricât de mulţumiţi ar fi la un moment dat de ceea ce am realizat pentru ei ridică permanent etalonul de exigenţă în privinţa activităţii primarului.

 

Au trecut aproape doi ani din mandatul de prim-gospodar al municipiului. Cum aţi rezuma activitatea desfăşurată în toată această perioadă?

Calitatea vieţii şi dezvoltarea armonioasă a municipiului sunt condiţionate într-o măsură semnificativă de nivelul de dezvoltare a infrastructurii, atât a celei de transport, utilităţi publice, de educaţie, de sănătate sau a celei sociale.

În perioada la care faceţi referire în întrebare, pot spune că am reabilitat zonele din cadrul Asociaţiilor de Proprietari Intim, Izbiceanu şi Sănătăţii, precum şi străzile: Oltului, 1 Decembrie, Dorobanţi (între str. Dunării şi E70), Elena Doamna, I.L. Caragiale, Stegarului, Aleea CFR, Aleea Parc Nord, B-dul Comercial (parţial), N. Bălcescu, Renaşterii, Mărăşeşti, Oituz (parţial), Lt. Dogeanu, Caporal Ghencea, Mihai Bravu, Zona Gara de Nord, Ciocănaru Lazăr, Sănătăţii (parţial), trotuarele pe tronsonul  A.I. Cuza-Caragiale-Stelian Popescu, parcările din Aleea CFR 2 (la Spitalul vechi), aleile de acces din zona Pieţei şi spatele blocurilor L7-L11 şi strada Dunării (zona magazin Eurospar). Pe străzile Căpitan Corlătescu şi Sfânta Vineri au fost aplicate plombe punctuale. Au fost introduse reţele de apă şi canal pe 16,6 km de străzi (ex. Str. Dorobanţi, Stegarului, I.L.Caragiale, B-dul Comercial, M. Eminescu, Ceauş Firică, Porumbeilor, Viicşoreanu, Dunării, Sălciilor, Maior Burcea Copilescu, Sf. Vineri, Spătarului ş.a.m.d). Am început demersurile pentru obţinerea fondurilor de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru reabilitarea a încă 44 de străzi din municipiu. Au fost amenajate 481 locuri de parcare de reşedinţă in cadrul Asociaţiilor de Proprietari. A fost modernizată infrastructura şcolară la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Şcoala Gimnazială „Zaharia Stancu”, Grădiniţa nr. 3 şi Creşă cu ajutorul Primăriei şi a sponsorilor generoşi găsiţi de aceasta.

De asemenea, am făcut demersurile necesare pentru finalizarea Sălii de sport din curtea Şcolii Gimnaziale „Gala Galaction”, sală ce aparţine Clubului Sportiv Şcolar  şi am finalizat lucrările la Clubul Copiilor şi pentru Liceul Tehnologic nr. 2 (fosta Şcoală de Şoferi).

În ceea ce priveşte „Cinematograful Modern”, acesta a fost transformat în Centrul Cultural Multifuncţional „Alexandru Popescu-Tair”, pentru care am pregătit documentaţiile tehnice pentru reabilitare.

Plecând de la criza de locuinţe existentă la nivelul municipiului, am demarat procedura de construire a 7 blocuri de locuinţe pentru tineri prin Agenţia Naţională a Locuinţelor. Lucrările sunt începute la primele 16 apartamente la blocul ANL din strada Sf. Teodor nr. 37 C. Tot pentru locuinţe am identificat şi 27 amplasamente ce vor fi atribuite în folosinţă gratuită tinerilor pentru construcţia de locuinţe proprietate personală.

 

În campania electorală aţi susţinut că veţi atrage fonduri nerambursabile pentru finanţarea de proiecte în Roşiorii de Vede. S-a concretizat în vreun fel această promisiune?

Nu numai în campanie, dar şi cu alte ocazii am subliniat că prioritare pentru mine sunt accesarea de fonduri pentru finanţarea proiectelor de investiţii, precum şi atragerea de investitori strategici în zonă, astfel încât să fie create noi locuri de muncă.

După cum ştiţi există tendinţa globală de orientare spre valorificarea resurselor regenerabile, spre protejarea rezervei verzi a planetei, spre un stil de viaţă mai responsabil faţă de mediu şi, în acest fel, faţă de noi înşine şi faţă de cei care ne vor urma. Asumându-ne şi noi această responsabilitate, în mai puţin de doi ani la Roşiorii de Vede se va produce energie verde. Astfel, la sfârşitul lunii octombrie 2013 a fost semnat contractul de finanţare nerambursabilă în valoare de 45 milioane de lei pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile prin crearea unei centrale solare”, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, Axa prioritară 4, Domeniul Major de Intervenţie 4.2., Operaţiunea ”Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice prin valorificarea resurselor regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie”. Cofinanţarea de la bugetul local este de 741.838 lei, bani existenţi în fondul de rezervă cu această destinaţie.

Energia verde produsă de centrala solară va acoperi necesarul de energie pentru iluminatul public şi instituţiile publice din municipiu, iar exploatarea centralei va asigura 10 locuri de muncă permanente. Punerea în funcţiune a centralei solare în municipiul Roşiorii de Vede, prima la nivel de judeţ, va aduce bugetului local o economie anuală de aproximativ 1,5 milioane de lei, în condiţiile în care la momentul actual plătim numai pentru iluminatul public stradal peste un milion de lei pe an.

 

Am urmărit pe reţelele de socializare o discuţie despre calitatea apei potabile din Roşiorii de Vede. Ce se întâmplă?

După cum bine ştiţi, la nivelul municipiului Roşiorii de Vede serviciul de furnizare a apei potabile este asigurat de către SC Apa Serv Teleorman. Reţeaua publică de distribuţie are o vechime medie de 40 de ani, unele din acestea depăşind chiar 90 de ani. Din această cauză, în ultima perioadă de timp nu a putut fi asigurată o calitate corespunzătoare a apei potabile.

Pentru remedierea acestei situaţii, în municipiul Roşiorii de Vede este în curs de modernizare uzina de apă, reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă, dar şi extinderea reţelelor de canalizare şi modernizarea staţiei de epurare. Până la finalizarea acestor lucrări, care vor rezolva definitiv problema cu care ne confruntăm, am convenit, împreună cu reprezentantul local al operatorului regional unic să procedăm în mod sistematic la curăţarea conductelor de aducţiune ale apei potabile, ca o soluţie de moment.

Până la finalizarea acestor ample lucrări de reabilitare a sistemului de distribuţie a apei potabile trebuie să mai suportăm consecinţele neefectuării investiţilor ce s-ar fi impus în anii din urmă.

 

Ce proiecte aveţi pentru anul 2014?

Anul 2014 este abia la început, iar despre proiecte eligibile putem vorbi după aprobarea bugetului local. În schimb vă pot spune că se vor face lucrări de înlocuire a învelitorii Colegiului Naţional “Anastasescu”. S-au întocmit documentaţii de reabilitare şi modernizare a Colegiului Naţional “Anastasescu” şi a Şcolii Gimnaziale “Dan Berindei”, precum şi studiile de fezabilitate pentru modernizarea Târgului săptămânal, pentru reparaţii curente la podul din strada Belitori şi pentru consolidarea podului din strada Dunării.

A consemnat Gh. Paraschiv

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.