Preşedintele CJT, Dănuţ Cristescu: “Un program asumat – condiţii civilizate de trai, la nivel european, pentru toţi oamenii din localităţile teleormănene”

– Aş vrea, domnule preşedinte, să începem acest interviu, pornind de la ce înseamnă infrastructura în Teleorman, în toate domeniile de activitate pe care le gestionează  Consiliul Judeţean Teleorman?

– Vreau să încep prin a spune teleormănenilor că am un program asumat ca preşedinte şi ce se întâmplă în momentul de faţă în judeţul Teleorman este uşor de observat pentru că tot ceea ce facem, este absolut pentru oamenii din localităţile  teleormănene unde dezvoltăm proiecte şi programe pentru condiţii mai bune de trai în toate satele. Judeţul Teleorman, chiar dacă nu este un judeţ cu potenţial economic peste media judeţelor din ţară, are totuşi o infrastructură de transport rutier destul de bine pusă la punct, fiind printre primele judeţe din ţară la multe capitole din programele şi proiectele de dezvoltare, modernizare şi reabilitare a drumurilor de toate categoriile din unităţile administrative urbane şi rurale. Nu putem însă să spunem că este un program încheiat. Avem în continuare şi alte proiecte de realizat şi care privesc drumurile judeţene, iar la nivel de comune  drumurile interioare prinse în proiectele şi programele PNDL. Vreau să-i asigur pe teleormăneni că voi face, dincolo de Consiliul judeţean, toate diligenţele la Guvern, ministere, agenţii, la toţi deţinătorii de resurse financiare pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii din toate domeniile de activitate nu numai din transporturi. De asemenea, nu voi neglija sau amâna, pentru programul stabilit de Consiliul Judeţean de dezvoltare a întregului judeţ, nici absorbţia fondurilor europene. În ceea ce mă priveşte, voi fi foarte implicat în ceea ce înseamnă creşterea nivelului de civilizaţie, al condiţiilor de trai ale teleormănenilor.

– În acest context, care este prioritatea dumneavoastră pentru perioada următoare?

– În Teleorman, cel mai aproape de oameni este sistemul de sănătate şi care, din păcate, nu se ridică, în momentul de faţă, la nivelul cerințelor lor. Avem o populaţie îmbătrinită, mai ales în mediul rural şi care nu dispune de resursele financiare pentru a merge la alte spitale din ţară, acolo unde sunt poate condiţii mai bune. În acest sens, vreau să fac câteva precizări. Este domeniul de care mă voi ocupa cu prioritate şi pe care în următorii 2-3 ani vreau să-l pun la punct să rivalizeze cu cele mai performante din ţară. Am început deja cu Spitalul de Urgenţă Alexandria unde se vor implementa mai multe programe şi proiecte atât în ce priveşte infrastructura, cât şi dotarea tehnică.

– Despre ce proiecte este vorba?

– Aşa cum spuneam, am început cu Spitalul de Urgentă Alexandria, cel mai solicitat şi cel care trebuie pregătit cât mai bine pentru operaţii, tratamente şi spitalizare în general, astfel încât oamenii să nu mai fie duşi la Bucureşti sau alte unităţi spitaliceşti din afara judeţului. Exact pe aceste considerente am depus o cerere de finanţare a unui proiect al cărui obiectiv general îl constituie îmbunătăţirea  calităţii infrastructurii unităţii de primire urgenţe şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă. Este vorba de o construcţie pentru extinderea secţiei UPU şi dotarea cu echipamente moderne a acestei secţii. Valoarea acestui prim proiect este de peste 6 milioane de lei (fără TVA). Se vor achiziţiona unele echipamente medicale, în primul rând un Computer tomograf , apoi o întreagă listă de aparatură medicală necesară stabilirii unui diagnostic cât mai exact, a tratamentului adecvat şi bineînţeles a condiţiilor spitaliceşti de internare cele mai bune. Tot pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria am intrat pe un program finanţat de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. În cadrul acestuia a fost semnat contractul pentru furnizarea, instalarea şi punerea în funcţiune a unui echipament de imagistică prin rezonanţă magnetică şi a unui computer tomograf. În cadrul acestui program, Consiliul judeţean a alocat din bugetul local al judeţului suma de 700.000 lei pentru pregătirea amplasamentului pentru echipamentele medicale furnizate.

– Credeţi că toate acestea sunt suficiente pentru un act medical de cea mai bună calitate şi care să acopere numărul tot mai mare de solicitanţi pentru diverse intervenţii medicale ?

– Nu. Dar sunt cele mai operative măsuri, care au putut fi luate cu efect imediat. Am mers mai departe şi vom realiza prin Compania Națională de Investiţii  proiectul unui corp nou de clădire la Spitalul Judeţean de Urgenţe Alexandria cu subsol, parter şi 5 etaje în care vor funcţiona: o secţie de radiologie, mai multe cabinete medicale, două sau trei săli de operaţii, săli de ATI, sterilizare, laboratoare de analize, o secţie de spitalizare de zi, spaţii tehnice, vestiare şi grupuri sanitare. Practic, este un nou spital, care va acoperi cererea cetăţenilor din judeţ pentru servicii medicale. Ce să vă mai spun. Construirea unei baze noi spitaliceşti, modernizarea unităţilor sanitare şi de asigurare a asistenţei sociale pentru toate categoriile, respectiv cei care au nevoie de ajutoare şi îngrijire aparte, precum şi creșterea gradului de confort asigurat atât pacienţilor, cât şi aparţinătorilor, creşterea calităţii actului medical şi îndeplinirea cerinţelor legislaţiei în vigoare sunt priorităţile mele şi sigur le voi realiza în totalitate pentru ca oamenii să fie mulţumiţi atunci când sunt nevoiţi să meargă la spital.Tot în acest context, sper ca prin condiţiile foarte bune pe care le au medicii şi întregul personal medico-sanitar să fie aproape de cei care vin la spital sau la medicul de familie, să se bucure de toată atenţia acestora şi de un tratament profesionist. (Gh. Paraschiv)

1 Comment

  1. Cand,prietene,cand?

Leave a Comment

*

code