Peste patru milioane de lei pentru reabilitarea sediului Primăriei Turnu Măgurele

Primăria municipiului Turnu Măgurele a semnat, la finalul lunii iunie, contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru proiectul „Reabilitare termică a sediului Primăriei municipiului Turnu Măgurele, judetul Teleorman”, a cărui valoare se ridică la suma de 4.062.819,07 lei, iar perioada de implementare este de la 27 iunie 2018 pană la 31 august 2020.

Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa 3 – Sprijinirea tranziției către 0 economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice.

Prin intermediul proiectului, vor fi realizate investiții pentru creșterea eficienței energetice a sediului Primăriei municipiului Turnu Măgurele, respectiv îmbunatățirea izolației termice a anvelopei clădirii, utilizarea surselor de energie regenerabilă (pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii), implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunatățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viată, realizarea unei învelitori peste acoperiș (tip terasă), înlocuirea ferestrelor (cu ferestre PVC), înlocuirea ușilor din lemn (cu unele metalice), precum și reabilitarea finisajelor interioare și exterioare. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

*

code