Social

Peste 5.400 lei recuperaţi de la medicii de familie pentru deficienţele depistate de CAS

În luna februarie 2014, CAS Teleorman a efectuat 18 controale tematice la furnizori de servicii de medicină primară, servicii farmaceutice şi programe de sănătate aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman în legătură cu furnizarea serviciilor care fac obiectul contractelor încheiate pe baza documentelor justificative corespunzătoare, în conformitate cu reglementările în vigoare şi 1 control operativ urmare unei sesizări privind acodrarea unui concediu medical. Controalele s-au efectuat de către echipe constituite din Compartimentul Control în baza ordinelor de serviciu emise în acest sens.

La furnizorii de servicii de medicină primară controalele au constat în verificarea modului de respectare de către furnizor a condiţiilor existente la momentul evaluării şi a criteriilor care au stat la baza încheierii contractului; verificarea modului de respectare de către furnizor a clauzelor contractuale, precum şi concordanţa între serviciile medicale contractate, raportate de către furnizor şi serviciile consemnate în evidenţele specifice existente la nivelul cabinetului.

La furnizorii de servicii farmaceutice s-a verificat modul de respectare de către furnizor a condiţiilor existente la momentul evaluării şi a criteriilor care au stat la baza încheierii contractului, respectarea clauzelor contractuale, precum şi concordanţa între serviciile de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală contractate, raportate de către furnizor şi decontate de către CAS şi serviciile consemnate în evidenţele specifice existente.

Un alt control efectuat de CAS Teleorman a fost privind programele naţionale de sănătate unde s-a verificat modul de respectare de către furnizor a clauzelor contractuale şi concordanţa între serviciile medicale contractate, raportate de către furnizor şi decontate de către CAS şi serviciile consemnate în evidenţele specifice existente la nivelul unităţii sanitare.

Din totalul controalelor efectuate în februarie, 10 au fost la furnizori de servicii din asistenţa medicală primară; 4 la furnizori de servicii din asistenţa medicală farmaceutică; 4 privind modul de utilizare a fondurilor alocate programelor naţionale de sănătate şi un control operativ urmare unei sesizări privind acodrarea unui concediu medical.

În urma acestor controale, la furnizorii de servicii din asistenţa medicală primară s-au constatat deficienţe privind servicii medicale de deplasări la domicilii raportate şi neconsemnate în registrul de domicilii; eliberarea de reţete la categoria “0-700 lei” unor pensionari cărora nu li s-au solicitat declaraţii de venit pe propria răspundere, aceştia având venituri peste 700 lei. S-au mai constatat acordarea de prescripţii medicale unor pacienţi în perioade în care aceştia figurau internaţi în spital, emiterea de bilete trimitere paraclinice – analize medicale care nu corespund cu diagnosticele şi raportarea de examene de bilanţ neconsemnate în fişele pacienţilor.

La furnizorii de servicii din asistenţa medicală farmaceutică deficienţe au fost la eliberarea de medicamente compensate 90% la pensionari în baza unor reţete în care prescriptorii au completat eliberarea de medicamente compensate în procent 50%.

În urma acestor deficienţe s-a dispus respectarea cu stricteţe a Normelor Metodologice de aplicare a contractului-cadru referitoare la efectuarea şi raportarea serviciilor medicale; remedierea tuturor deficientelor constatate la furnizorii de servicii medicale controlaţi şi s-au sancţionat cu avertisment scris doi furnizori de servicii medici de familie. De altfel, în cursul lunilor februarie-martie 2015 au fost recuperate de la furnizorii de servicii medicale debite constatate cu ocazia controalelor în valoare de 5.499,14 lei pe specialităţi, respectiv de la medicii de familie suma de 5.401,06 lei şi de la farmacii suma de 98,08 lei. (C.P.)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.