Peste 2000 de burse pentru elevii alexăndreni, în semestrul II

Consilierii locali alexăndreni, întruniţi în şedinţă de lucru miercuri, 28 martie, au adoptat, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre privind numărul de burse din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiului Alexandria, aferente semestrului al II- lea al anului şcolar 2017 – 2018.

Astfel, potrivit proiectului de hotărâre, pentru cel de-al doilea semestru al acestui an şcolar au fost aprobate 1.042 de burse (781 de merit, 2 de studiu şi alte 259 sociale) pentru şcolile generale din municipiul reşedinţă de judeţ şi 960 de burse pentru liceele alexăndrene (67 de performanţă, 761 de merit, 46 de studiu şi alte 86 de burse sociale).

În ceea ce priveşte şcolile gimnaziale, cele mai multe burse vor fi acordate elevilor Şcolii Gimnaziale “Ştefan cel Mare” (250 de burse, dintre care 237 de studiu şi 22 sociale), în timp ce, dintre liceele alexăndrene, cele mai multe burse vor merge la elevii Colegiului Naţional Pedagogic “Mircea Scarlat” (277 de burse, dintre care 52 de performanţă, 199 de merit, 12 de studiu şi 14 burse sociale).

“Potrivit Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, elevii de la cursurile cu frecvenţă din învătămâtul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu si burse de ajutor social. Cuantumul si numarul burselor acordate se stabileste prin hotarare a consiliului local. Cheltuielile cu bursele elevilor din invatamantul preuniversitar de stat fac parte din finantarea complementara care se asigura din bugetele locale ale unitatilor administrativteritoriale de care apartin unitatile de invatamant preuniversitar de stat. Unitatile de invatamnt preuniversitar de stat, prin consiliile de administratie, aproba criteriile specifice de acordare a burselor de performanta, a burselor de merit, a burselor de studiu si a celor de ajutor social, cu incadrare in sumele alocate de la bugetul local, pentru fiecare unitate de invatamant pruniversitar de stat. Aprobarea numarului de burse pe fiecare unitate de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria se face de catre consiliul local, la propuinerea acestora”, se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

*

code