Social

Perioada de înscriere la concursul pentru ocuparea unor funcţii de inspector şcolar a fost prelungită

Monica DUMITRESCU

O modificare a ordinului de ministru privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar, apărută după încheierea perioadei de înscriere la concurs, obligă Inspectoratul Şcolar Judeţean să organizeze o nouă sesiune de înscrieri pentru funcţiile de inspector şcolar pentru învăţământul preşcolar şi pentru învăţământul primar. Modificarea priveşte condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un candidat, potrivit noilor reglementări acestea fiind mai puţin restrictive. Astfel, dacă în primă fază, pentru cele două funcţii menţionate se puteau înscrie la concurs doar cadrele didactice absolvente ale unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată cu diplomă de licenţă sau al ciclului II Bologna cu diplomă de master, titulari în sistem, având încheiat contract de muncă individual pe perioada nedeterminată în înăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau titlul ştiintific de doctor, cu vechime efectivă la catedra de minimum 7 ani în învăţământul preuniversitar, care au obţinut calificativul anual “foarte bine” în ultimii 5 ani şi nu au fost sancţionate disciplinar în aceeaşi perioadă, până la înscrierea la concurs, nu au fost condamnate penal pentru savârşirea unei infracţiuni sau nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere, îndrumare ori control prin hotarâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de condamnare penală, apte din punct de vedere medical, membri ai Corpului naţional de experţi în management educaţional, conform modificărilor “pentru funcţia de inspector şcolar pentru învăţământul preşcolar, respectiv pentru cea de inspector şcolar pentru învăţământul primar candidatl trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă cel puţin al ciclului I de studii universitare, să fie încadrat sau să fi fost încadrat pe un post de educatoare/ învăţător/ institutor/ profesor pentru învăţământ preşcolar/profesor pentru învăţământ primar, să îndeplinească condiţiile prevăzute la alin.(1) lit. b)–f) şi condiţiile necesare pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor pentru învăţământ preşcolar, respectiv profesor pentru învăţământ primar, în conformitate cu prevederile art. 248 alin.(1) lit. d), respectiv art. 248 alin.(1) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare”.

Pentru a se da posibilitatea să se înscrie la concurs şi cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile după modificările aduse metodologiei, Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman a prelungit perioada de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiilor vacante de inspector şcolar pentru învăţământul preşcolar şi pentru învăţământul primar până la data de 15 mai 2015, ora 15:00.

În prima etapă, pentru fiecare din cele două posturi s-a înscris câte un candidat.

În total, Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman a scos la concurs 18 funcţii, pentru care s-au înscris doar 15 candidaţi, 13 din rândul actualilor inspectori şcolari şi numai doi din afara ISJ. Astfel, pentru câteva dintre funcţiile scoase la concurs nu există niciun candidat (inspector şcolar pentru discipline istorie şi socio-umane, religie şi arte, educaţie fizică şi sport şi inspector şcolar pentru educaţie permanentă precum şi inspector şcolar pentru activităţi extraşcolare). Singurul post din ISJ Teleorman pentru care există până la acest moment o minimă concurenţă este cel de inspector şcolar pentru managementul resurselor umane. Pentru acest post sunt depuse două candidaturi.

Concursul pentru ocuparea funcţiilor din Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman va fi organizat în perioada 22 mai – 5 iunie.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.