Economie

Pentru luna aprilie, documentele pentru obținerea șomajului tehnic se transmit doar pe platforma aici.gov.ro

Salariatii angajatorilor care au redus sau intrerup temporar activitatea total sau partial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada starii de urgenta decretate, au beneficiat in luna aprilie de plata indemnizatiei de somaj tehnic, indemnizatie aferenta perioadei 16-31 martie a.c.

Cuantumul indemnizatiei care se plateste din bugetul asigurarilor pentru somaj este egal cu 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 (Legea nr. 6/2020).

În luna aprilie, începând cu data de 01.04.2020, un numar de 429 angajatori au depus documentatia pentru 2632 angajati ale caror contracte de munca au fost suspendate, conform art 52, alin (1), lit c) din Codul muncii, ca urmare a reducerii sau intreruperii temporare a activitatii, pe perioada starii de urgenta decretate.

Documentele transmise au fost in totalitate verificate pentru respectarea realităţii, legalităţii şi conformităţii, situatia fiind urmatoarea: documentatie corecta pentru 414 de angajatori (2601 persoane). Pentru acestia s-au intocmit ordine de plata care au fost depuse la Trezoreria Alexandria in vederea decontarii in conturile indicate de angajatori, in suma de 1,610196 lei; documentatie incorecta/incompleta/neconforma pentru 15 angajatori, pentru care au fost emise decizii de respingere a platii indemnizatiei.

In ceea ce priveste transmiterea documentelor aferente lunii aprilie, aceasta se va face DOAR pe platforma https://aici.gov.ro/home, nu se mai accepta transmiterea documentelor pentru somajul tehnic prin email.

În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației, angajatorii trebuie sa depuna, pe platforma aici.gov.ro o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.

Cererile vor fi editate în format pdf inteligent pentru a ajuta angajatorii sa evite urmatoarele greseli: completarea incorectă a contului bancar al societății; completarea incorectă a Codului Unic de Identificare al societății; completarea incorectă a sumelor solicitate pentru angajați.

Atunci cand completeaza documentele angajatorii trebuie sa tina cont de urmatoarele aspecte: semnarea documentelor se va face numai de către reprezentantul legal/administratorul societății; datele de contact completate să fie actuale și corecte; salariul de baza care sta la baza calcului indemnizatiei sa fie cel care apare in baza REGIS/Revisal; în tabel se vor trece numai persoanele ale caror contracte de munca au fost suspendate cu art. 52, alin(1), lit.c din Codul Muncii.

Relatii suplimentare se pot obtine la tel: 0247/310155, email: ajofm@tr.anofm.ro , si/sau pe site-ul institutiei : https://www.anofm.ro/index.html?agentie=Teleorman.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

code

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.