Pe 16 octombrie, APIA începe plăţile în avans în cadrul tuturor schemelor de plăţi

Executivul a stabilit cuantumul plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri, precum şi a plafoanelor aferente ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru speciile bovine şi ovine/caprine şi a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine, pentru anul 2017, Hotărârea de Guvern fiind deja publicată în Monitorul Oficial la finalul lunii septembrie.

În ceea ce priveşte cuantumurile plăţilor directe în sectorul vegetal, an de cerere 2017, pentru schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS) cuantumul stabilit este de 97,2552 de euro/ha, în timp ce pentru schema de plată redistributivă cuantumul stabilit este de 5 euro/ha pentru nivelul 1 (1- 5 ha, inclusiv) şi de 48,3251 de euro/ha pentru nivelul 2 (peste 5 şi până la 30 ha, inclusiv). Totodată, pentru schema de plată pentru înverzire a fost stabilit un cunatum de 57,1745 de euro/ha, în timp ce pentru schema de plată pentru tinerii fermieri a fost stabilit cuantumul de 24,3113 euro/ha.

Cuantumul minim stabilit se majorează până la atingerea plafonului alocat, în baza suprafe’elor determinate, informează oficialii APIA.

Pe de altă parte, în ce priveşte plafoanele aferente plăţilor pentru ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru anul de plată 2017, au fost stabilite sumele de 24.081,014 mii de euro pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte, 101.200,897 de mii euro pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne şi 50.783,642 de mii euro pentru schema decuplată de producţie, speciile ovine/caprine.

Potrivit informaţiilor furnizate, cuantumul ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic se calculează prin raportarea sumelor prevăzute la cantităţile de lapte livrate şi/sau vândute direct eligibile, respectiv la efectivele de bovine sau femele ovine/caprine eligibile.

De asemenea, pentru plata directă pentru schema de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine s-a aprobat plafonul de 48.500 mii euro, iar cuantumul se calculează prin raportarea plafonului la efectivul de animale eligibile.

Începând cu data de 16 octombrie 2017, Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură va acorda plăţi în avans în cadrul tuturor schemelor de plăţi, iar începând cu data de 1 decembrie 2017, va efectua plăţile corespunzătoare diferenţei între cuantumul calculat şi acordat în avans şi plafonul financiar ar fiecărei scheme, în condiţiile îndeplinirii de către beneficiari a tuturor criteriilor de eligibilitate.

Plăţile se acordă în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în anii 2017 şi 2018 şi se fac în lei, utilizând ultimul curs de schimb valutar stabilit de Banca Centrală Europeană anterior datei de 1 octombrie 2017. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

*

code