Parteneriat cu scop educativ între Primăria Alexandria, Inspectoratul Judeţean de Poliţie şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională

Municipalitatea alexăndreană pregăteşte un parteneriat între instituţii pentru creşterea siguranţei în şcoli şi în afara unităţilor de învăţământ, sporirea calităţii învăţământului, educarea elevilor şi a părinţilor în vederea dezvoltării unui comportament preventiv faţă de posibile situaţii periculoase, precum şi informarea cadrelor didactice asupra celor mai bune metode de a interveni rapid în cazul în care constată existenţa unor situaţii cu potenţial periculos.

În acest sens, în cea mai recentă şedinţă a Consiliului Local Alexandria de miercuri, 31 ianuarie, a fost adoptat Proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie al judeţului Teleorman şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman în vederea susţinerii şi realizării în comun a unor acţiuni educative.

Potrivit actului administrativ, părţile au stabilit de comun acord să colaboreze pentru combaterea delincvenţei juvenile în şcoli şi în afara acestora şi crearea unui comportament preventiv în rândul elevilor, părinţilor şi al cadrelor didactice; pentru informarea şi educarea elevilor şi a părinţilor cu privire la pericolele existente în mediul online; pentru pregătirea elevilor pentru a face faţă provocărilor din mediul virtual; pentru instruirea elevilor şi a părinţilor cu privire la identificarea precoce a situaţiilor de cyberbullying şi sesizarea acestora organelor competente; precum şi pentru informarea şi educarea elevilor şi a părinţilor cu privire la pericolele la care sunt expuşi copiii: hărţuire, agresiuni verbale şi fizice, violenţă fizică, furturi, etc.

De asemenea, părţile semnatare ale parteneriatului au în vedere combaterea absenteismului şi abandonului şcolar, educaţia rutieră, educarea elevilor, profesorilor şi a membrilor familiilor cu privire la implicaţiile legale ale unor acte şi fapte comise de minori şi informarea cu privire la răspunderea minorului, combaterea violenţei în mediul virtual, dar şi în şcoli şi în afara acestora.

Parteneriatul încheiat pentru o perioadă de trei ani se adresează preşcolarilor şi elevilor, membrilor familiilor şi aparţinătorilor legali şi cadrelor didactice din toate unităţile de învăţământ din Municipiul Alexandria, iar acţiunile avute în vedere sunt întâlnirile informal educative cu elevii şi profesorii, întâlniri informal educative cu părinţii, precum şi aplicaţiile practice. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

*

code