Social

Numărul deciziilor de acordare a dispozitivelor medicale a crescut în 2014

În raportul de activitate al Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman se arată că în decursul anului 2014, la nivelul judeţului, numărul deciziilor de acordare a dispozitivelor medicale de recuperare a unor deficienţe organice sau fiziologice a crescut.

Astfel, potrivit CAS Teleorman, în 2014, în Teleorman au fost eliberate 4.186 de decizii, în timp ce numărul cererilor a fost de 4.258, pentru obţinerea unui astfel de dispozitiv, comparativ cu 2013, când au fost eliberate 3.926 decizii, din 4.063 cereri depuse .

Cele mai solicitate dispozitive au fost pentru echipamentele de oxigenoterapie, pentru care au fost eliberate 1.405 decizii, pungile colostomice – 1.292 decizii. Alte solicitări au fost pentru condoamele urinare, protezele auditive, lentile intraoculare şi orteze, urmate de aparatele de administrare continuă cu oxigen, dar solicitări, deşi în număr destul de mic, au fost şi pentru baston, cadru de mers, cârjă, fotoliile rulante, proteză parţială sau totală la membru superior sau inferior şi ghete ortopedice.

Documentele necesare pentru procurarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, potrivit Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman, sunt: cerere tip şi declaraţie pe proprie răspundere pusă la dispoziţie de CAS Teleorman; dovada de asigurat; copie de pe actul de identitate; prescripţie medicală eliberată de medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate; prescripţia medicală pentru protezare auditivă trebuie însoţită de audiograma liminară şi audiograma tonală, eliberate de un furnizor autorizat şi evaluat de CAS Teleorman (pentru copii, la recomandarea medicului de specialitate, audiograma vocală se poate excepta); prescripţia medicală pentru protezare vizuală trebuie însoţită de biometria eliberată de medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, iar pentru dispozitivele de protezare stomii şi incontinenţă urinară recomandarea se poate face şi de către medicii de familie aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, în baza scrisorii medicale de la medicul de specialitate, aflat în relaţie contractuală cu CAS.

Există şi criterii de prioritizare pentru dispozitivele medicale, acestea fiind urgenţe majore, şi pentru care nu se întocmesc liste de aşteptare. Deciziile de aprobare se eliberează în cel mult 30 zile şi sunt pentru dispozitive pentru protezare stomii, dispozitive pentru incontinenţa urinară, proteza traheală şi echipamente pentru oxigenoterapie.

Pentru celelalte tipuri de dispozitive medicale, pe fiecare categorie de dispozitiv, se întocmesc liste de aşteptare pentru care se aplică unele criterii de prioritizare, respectiv vechimea cererii, impactul social al recuperării asiguratului, criteriul medical, gradul hipoacuziei, pentru proteze auditive. În funcţie de sumele ce urmează a fi angajate lunar, se selectează din listele de aşteptare pe fiecare tip de dispozitiv medical persoanele eligibile, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut şi, după caz, în funcţie de data înregistrării cererii la CAS Teleorman. (C.P.)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.