Nereguli identificate de Curtea de Conturi la Primăria Stejaru/ Timp de doi ani, au fost acordate, nelegal, sporuri de dificultate, de peste 2 miliarde de lei

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unităţii Administrativ Teritoriale a Comunei Stejaru s-a desfăşurat în perioada  04.04.2017 – 12.05.2017, iar în urma acestuia, Camera de Conturi Teleorman a constatat unele abateri şi a dispus, totodată, măsuri şi recomandări menite să remedieze neregulile identificate.

Astfel, în raportul Camerei de Conturi se arată că în perioada octombrie 2014 – decembrie 2016, din bugetul comunei Stejaru, s-au acordat și achitat nelegal membrilor Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, spor de dificultate, în cuantum de până la 50% din salariul de bază brut lunar sau din indemnizația brută lunară a acestora, după caz. Suma estimată a abaterii în acest caz este de 221.000 de lei.

Pe de altă parte, în anii 2015 – 2016, din bugetul comunei Stejaru, au fost efectuate plăți reprezentând contravaloarea serviciilor de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere pentru 1.000 utilizatori persoane fizice fără contract de salubrizare încheiat cu prestatorul, în condiţiile în care taxa specială de salubrizare stabilită și încasată de la contribuabili nu acoperă costul efectiv al prestării serviciilor de salubrizare în cauză. Bugetul local a fost prejudiciat, astfel, cu suma de 58.000 de lei.

Totodată, urmare a verificărilor efectuate privind modul de efectuare a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii deținute de Şcoala Gimnazială Stejaru și de valorificare a rezultatelor acestei acțiuni, pentru exercițiul bugetar al anului 2016, s-a constatat că nu au respectate prevederile legale în vigoare referitoare la efectuarea inventarierii patrimoniului.

În perioada octombrie 2014 – iulie 2016, s-a achitat nelegal administratorului financiar al Şcolii Gimnaziale Stejaru, indemnizaţie de conducere în cuantum de 24% din salariul de bază, aspect ce a condus la calcularea eronată şi a altor drepturi salariale care se stabilesc în raport cu salariul de bază, suma estimată a abaterii fiind de 5.000 de lei. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

*

code