Nereguli constatate de Curtea de Conturi la Primăria Pietroşani/ Contracte încheiate după ureche şi lucrări neexecutate, dar achitate

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unităţii Administrativ Teritoriale a Comunei Pietroşani s-a desfăşurat în perioada 03.10.2017 – 31.10.2017, iar în urma acestuia, Camera de Conturi Teleorman a constatat unele abateri şi a dispus, totodată, măsuri şi recomandări menite să remedieze neregulile identificate.

Astfel, în raportul Camerei de Conturi se arată că, în perioada 01.11.2014 – 31.12.2016, din bugetul comunei Pietroşani, au fost achitate, nelegal, membrilor Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, drepturi de personal sub forma sporului de dificultate, în cuantum de până la 50% din salariul de bază brut lunar sau din indemnizația brută lunară a acestora, după caz. Suma estimată a abaterii este, în acest caz, de 235.000 de lei.

Pe de altă parte, în raportul Camerei de Conturi Teleorman se arată că, în anii agricoli 2011 – 2012, au fost încheiate 25 de contracte de închiriere a unor suprafețe de teren arabil din islazul comunei Pietroșani, la preţuri subevaluate, fără viza prealabilă de control financiar preventiv şi fără organizarea de licitaţie publică, în condiţiile legii, suma estimată a abaterii fiind de 104.000 de lei.

Totodată, reprezentanţii Camerei de Conturi au constatat că, în anul 2010, Primăria comunei Pietroșani a încheiat, fără respectarea prevederilor legale referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, un contract de închiriere pe durată nederminată, a unui spaţiu destinat bibliotecii comunale, suma estimată a abaterii fiind de 34.000 de lei.

În exercițiul bugetar al anului 2006, UATC Pietroșani a încheiat, fără viza prealabilă de control financiar preventiv şi fără respectarea prevederilor legale referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, un contract având ca obiect „…executarea lucrărilor de alimentare cu apă, grupuri sanitare, instalații termice și electrice, pachet S/REPI3/QCSBS/66/2005/TP, la Școala cu clasele I – VIII Pietroșani.”, a cărui valoare iniţială a fost suplimentată prin trei acte adiţionale succesive, fără respectarea prevederilor legale. În acest caz, suma estimată a abaterii se ridică la 123.000 de lei.

De asemenea, în anul 2008, în baza unui contract de prestări servicii, din bugetul comunei Pietroşani, a fost plătită nelegal contravaloarea unor lucrări agricole, fără documente justificative legal întocmite, bugetul fiind prejudiciat cu suma de 30.000 de lei.

Potrivit raportului făcut public de Camera de Conturi, tot în anul 2008, din bugetul comunei Pietroşani, în baza unui contract de lucrări, având ca obiect „Extindere și modernizare grădiniță”, au fost plătite nelegal, contravaloarea unor lucrări executate care nu cad în sarcina UATC Pietroşani, ci în sarcina executantului, întrucât realizarea acestora a fost impusă ca urmare a unui accident tehnic produs din vina sa exclusivă. În acest caz, suma estimată a abaterii este de 283.000 de lei.

În cursul anului 2011, au fost valorificate prin vânzare, ca fier vechi, trei mijloace de transport aflate la acea dată în patrimoniul UATC Pietroșani, fără respectarea prevederilor HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată si de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor public, bugetul local fiind prejudiciat cu 46.000 de lei

Reprezentanţii Camerei de Conturi au constatat şi că, în cursul anului 2008, din bugetul comunei Pietroşani, a fost plătită nelegal contravaloarea unor lucrări neexecutate la obiectivul de investiții ”Amenajare parc pentru monument”, bugetul local fiind prejudiciat cu suma de 59.000 de lei în acest caz.

Totodată, se mai arată în raportul Camerei de Conturi, în cursul anului 2007, din bugetul comunei Pietroşani, a fost plătită nelegal contravaloarea unor confecții metalice pentru care nu există documente justificative legal întocmite care să ateste realitatea bunurilor livrate. În acest caz, suma estimată a abaterii este de 40.000 de lei. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

*

code