Nereguli constatate de Curtea de Conturi la Primăria Mereni/ Sporuri de dificultate, de peste 3 miliarde de lei, acordate fără bază legală

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unităţii Administrativ Teritoriale a Comunei Mereni s-a desfăşurat în perioada  01.09.2017 – 29.09.2017, iar în urma acestuia, Camera de Conturi Teleorman a constatat unele abateri şi a dispus, totodată, măsuri şi recomandări menite să remedieze neregulile identificate.

În raportul Camerei de Conturi se arată că, în perioada octombrie 2014 – iunie 2017, din bugetul comunei Mereni, s-au achitat nelegal membrilor Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor spor de dificultate, în cuantum de 50% din salariul de bază brut lunar sau din indemnizația brută lunară a acestora, după caz, suma estimată a abaterii fiind, în acest caz, de 318.000 de lei.

Totodată, în exercițiul bugetar 2015, din bugetul comunei Mereni au fost achitate, fără bază legală secretarului comunei și referentului agricol, prime de vacanță aferente perioadei 2015 – 2016, în valoare de 7.000 de lei.

Pe de altă parte, în exercițiile bugetare 2015 – 2017, din bugetul comunei Mereni a fost decontată, fără bază legală, contravaloarea unor “servicii de consultanță și asistență lunară utilizare certificat digital calificat” la preţuri supraevaluate şi fără ca plățile astfel efectuate să aibă la bază documente justificative care să ateste necesitatea, realitatea, exactitatea şi prestarea serviciilor respective, suma estimată a abaterii fiind de 9.000 de lei.

De asemenea, în exercițiile bugetare 2014 – 2017, precum şi în perioada următoare, până la data încheierii misiunii de audit, din bugetul comunei Mereni a fost decontată nelegal contravaloarea unor servicii de “implementare, asistență software și de service pentru asigurarea funcționării sistemului informatic financiar – contabil “Impozite și taxe”, în condițiile în care la nivelul entității auditate acest soft nu a fost implementat nici până la data finalizării misiunii de audit, suma abaterii fiind, în acest caz, estimată la 14.000 de lei

Din bugetul comunei Mereni a fost decontată nelegal, în exerciţiile bugetare 2015-2017, contravaloarea unor servicii de asigurare consiliere, pentru realizarea de situații financiare lunare, trimestriale şi anuale, care potrivit atribuțiilor prevăzute în fișa postului sunt responsabilitatea exclusivă a contabilului entităţii. În acest caz, suma estimată a abaterii este de 57.000 de lei, se arată în raportul dat publicităţii de Camera de Conturi Teleorman.

În exercițiul bugetar 2016, din bugetul comunei Mereni a fost decontată nelegal contravaloarea unor “servicii de Reambulare Topografică reprezentând întocmire și depunere documentație Topografică în coordonare stereo 1970 în vederea obținerii, în numele beneficiarului de contract, a avizului de le oficiul de Cadastru pentru P.U.G. (plan urbanistic general) în comuna Mereni”, în condițiile în care Primăria comunei Mereni deja achiziționase serviciile în cauză, suma estimată a abaterii în acest caz fiind de 113.000 de lei. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

*

code