Nereguli constatate de Curtea de Conturi la Primăria Dracea/ Au fost plătite lucrări neexecutate în valoare de aproape 1,2 miliarde de lei

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unităţii Administrativ Teritoriale a Comunei Dracea s-a desfăşurat în perioada 01.11.2017 – 29.11.2017 , iar în urma acestuia, Camera de Conturi Teleorman a constatat unele abateri şi a dispus, totodată, măsuri şi recomandări menite să remedieze neregulile identificate.

În raportul Camerei de Conturi se arată că, în perioada decembrie 2014 – iunie 2017, din bugetul comunei Dracea, s-au achitat nelegal membrilor Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, drepturi de personal sub forma sporului de dificultate, în cuantum de până la 50% din salariul de bază brut lunar sau din indemnizația brută lunară a acestora. Suma estimată a abaterii este, în acest caz, de 321.000 de lei, potrivit sursei citate.

Totodată, în perioada iulie 2016 – ianuarie 2017, s-au acordat și achitat nelegal din bugetul local al comunei Dracea, primarului și viceprimarului drepturi de personal necuvenite sub forma sporului de condiții vătămătoare, suma estimată a abaterii fiind de 11.000 de lei.

Pe de altă parte, se mai arată în raportul Camerei de Conturi, în perioada decembrie 2014 – august 2015, din bugetul local al comunei Dracea, s-a acordat și achitat nelegal salariaţilor din aparatul de specialitate al primarului, spor de condiții vătămătoare în procent de 10-20% din salariul de bază, fără existenţa angajamentelor legale, respectiv a dispoziţiilor emise de către ordonatorul de credite, prin care acesta să se stabilească persoanele beneficiare ale acestui spor, precum şi procentul din salariul de bază acordat, şi fără existenţa raportului de măsurători a câmpului electromagnetic existent în spaţiile de lucru. Suma estimată a abaterii în acest caz este de 12.000 de lei.

În perioada ianuarie – iunie 2015, precum şi în luna noiembrie 2015, din bugetul local al comunei Dracea, s-au acordat și achitat nelegal unui număr de opt funcţionari publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Dracea, drepturi salariale sub forma unor majorări salariale cu până la 42% mai mari faţă de drepturile salariale cuvenite potrivit dispoziţiilor legale, suma estimată a abaterii fiind de 31.000 de lei.

Reprezentanţii Camerei de Conturi au constatat şi că nu au fost duse la îndeplinire sau au fost duse la îndeplinire parțial unele măsuri – de recuperare a unor prejudicii, stabilite prin Raportul de control nr. II/4203 din 03.06.2015, încheiat de Instituţia Prefectului Judeţul Teleorman, ca urmare a verificărilor efectuate la Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Dracea, în perioada 02 – 05 iunie 2015. În acest caz, suma estimată a abaterii este de 10.000 de lei.

Pe de altă parte, în luna decembrie 2015, din fondurile alocate de la bugetul de stat prin M.D.R.AP., în baza Contractului nr. 10356/ 09.06.2015, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la obiectivul de investiții ”Sistem centralizat de alimentare cu apă sat Dracea, comuna Dracea”, au fost plătite nelegal contravaloarea unor cantități de lucrări neexecutate la categoria de lucrări „Drum de acces către Gospodăria de apă”. Suma estimată a abaterii, în acest caz, este de 117.000 de lei, postrivit raportului Camerei de Conturi. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

*

code