Politic

Modificările la Legea privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv în comunism au ajuns la promulgare / Deputatul Calotă Ică Florică, printre inițiatori

Proiectul de lege prin care se aduc modificări la Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, a fost adoptat de Parlamentul României, fiind trimis Președintelui pentru promulgare.

Printre inițiatorii actului normativ se numără și deputatul de Teleorman Calotă Ică Florică, iar la baza acestui demers se află “faptul că în procesul reconstituirii dreptului la proprietate asupra terenurilor forestiere a intervenit un blocaj major cauzat de interpretările diferite date cu privire la dispozițiile legale care reglementează reconstituirea dreptului la proprietate asupra terenurilor forestiere, terenuri care au fost inventariate, în totalitate, în domeniul public al statului român”.

Autorii proiectului de lege apreciază, în expunerea de motive, că este logic și firesc ca proprietatea să se restituie, să provină și să fie egală cu cea confiscată de regimul comunist fără a afecta proprietatea deținută de Statul Român înainte de 1948. Însă, având în vedere că situația juridică a terenurilor cu vegetație forestieră era, înainte de naționalizare, împărțită în două categorii, respectiv păduri proprietate a statului român și păduri proprietate private a persoanelor fizice și juridice, forme asociative ș.a., se impunea necesitatea adoptării unor măsuri care să rezolve situațiile excepționale și să deblocheze procesul de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, având în vedere că, în prezent, comisiile județene de fond funciar nu mai reconstituie dreptul de proprietate nici asupra vechilor amplasamente ale proprietarilor deposedați și nici nu aprobă restituirea suprafețelor stabilite prin hotărâri judecătorești, în schimb au solicitat Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților să demareze procedurile legale pentru emiterea de hotărâri de guvern privind schimbarea regimului juridic al acestor terenuri.

De asemenea, în forma adoptată în Parlament, legea prevede explicit că “În situaţia în care restituirea terenurilor forestiere pe vechile amplasamente nu este posibilă, reconstituirea dreptului de proprietate se face pe alte amplasamente de pe raza unităţii administrativ-teritoriale, chiar dacă acestea s-au aflat în proprietatea statului român înainte de anul 1948, au intrat în proprietatea statului sau au fost incluse în amenajamente silvice după această dată (…)”.     

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

code

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.