Social

Modificări la Legea Educaţiei Naţionale

Monica DUMITRESCU

Guvernul a adoptat, în ultima săptămână a anului trecut, o ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului. Una dintre modificările pe care actul normativ le aduce priveşte menţinerea duratei de 4 ani pentru ciclul gimnazial şi pentru liceu, documentul menţinând forma existentă a ciclului gimnazial şi eliminând forma propusă spre implementare, prin adoptarea Legii nr. 1/2011, care prevedea trecerea clasei a IX-a în învăţământul gimnazial şi reducerea liceului la o durată de 3 ani. O altă modificare priveşte creşterea duratei învăţământului obligatoriu de la 10 la 11 ani, prin introducerea clasei pregătitoare şi prin menţinerea duratei de 4 ani a liceului, învăţământul obligatoriu fiind format astfel din clasa pregătitoare, clasele I – VIII, clasele IX – X, pentru cei care aleg traseul liceal, respectiv primii doi ani ai şcolii profesionale, pentru cei care aleg traseul învăţământului profesional şi tehnic.

Acordarea dreptului absolvenţilor învăţământului profesional să continue studiile liceale la forma de învăţământ cu frecvenţă este o altă modificare. Legea Educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, acordă posibilitatea absolvenţilor învăţământului profesional, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, să urmeze cursurile învăţământului liceal, doar la forma cu frecvenţă redusă.

Ordonanţa de urgenţă aduce precizări şi în ceea ce priveşte organizarea învăţământului postliceal, a modalităţilor de finalizare a studiilor acestui tip de învăţământ, dar şi corelarea pregătirii postliceale cu Cadrul Naţional al Calificărilor. De asemenea, actul normativ face şi precizări privind evaluarea la clasa pregătitoare, în legislaţia actuală nefiind reglementată modalitatea de notare/evaluare pentru clasa pregătitoare. Prin modificările aduse se precizează foarte clar că elevii din clasa pregătitoare nu vor fi evaluaţi prin note sau calificative.

Prin modificările aduse Legii Educaţiei se acordă tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun şi elevilor din învăţământul profesional, până acum de reducerea tarifelor de transport cu 50% pentru transportul local în comun benficiind doar pentru elevii din învăţământul obligatoriu şi liceal, creându-se astfel o situaţie discriminatorie pentru elevii din învăţământul profesional.

De asemenea, se reglementează calendarul de introducere a noilor forme ale examenului de evaluare naţională, admitere la liceu şi bacalaureat, începând cu generaţiile de elevi care intră în clasa a V-a, respectiv în clasa a IX-a, în anul şcolar 2015 – 2016.

Se extinde şi cadrul legal pentru subvenţionarea costurilor aferente frecventării liceului şi pentru elevii din mediul urban care provin din grupuri socio-economice dezavantajate. Până acum, legislaţia în vigoare prevedea posibilitatea sprijinirii financiare în vederea continuării studiilor liceale doar pentru elevii din mediul rural.

Documentul adoptat la sfârşitul anului trecut face o serie de precizări suplimentare privind modalitatea de utilizare a resurselor financiare la nivelul unităţilor de învăţământ.

Alte modificări prevăd: extinderea de la 3 la 6 ani dreptul cadrelor didactice netitulare calificate de a se titulariza în învăţământul preuniversitar, pe baza rezultatelor obţinute la concursul de titularizare; clarificarea duratei anului universitar pentru studenţii din anii terminali, astfel încât aceştia să beneficieze de toate drepturile, conform cu statutul lor, până la 30 septembrie; introducerea unor modalităţi suplimentare de alocare a fondurilor către universităţi, în principal prin încurajarea cooperării universităţilor cu diferiţi actori, preponderent din mediul socio-economic; asigurarea unui cadrul legal aşa încât specialişti din diverse domenii de activitate să ocupe funcţii didactice de predare, având statutul de cadru didactic asociat invitat.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.