Social

Modele de teste suplimentare pentru pregătirea elevilor care susţin evaluarea la sfârşitul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a

Monica DUMITRESCU

Ministerul Educaţiei a publicat modele de teste suplimentare pentru a veni în sprijinul pregătirii elevilor de clasa a II-a, a IV-a şi a VI-a pentru evaluările naţionale care vor avea loc începând cu 28 mai.

Programate iniţial pentru peri­oa­da 6-15 mai 2014, evaluările la fi­nalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a au fost amânate. Ministrul Edu­caţiei, Remus Pricopie a precizat că evaluările au fost amânate cu aproape o lună pentru ca elevii să aibă timp să se familiarizeze cu aceste teste, care sunt pe model internaţional.

Potrivit noului calendarul aprobat de MEN, eva­lu­ările se vor derula între 28 şi 30 mai pentru elevii de clasa a IV-a, între 2 şi 4 iunie pentru cei din clasa a II-a şi în 5 – 6 iunie pentru elevii de a VI-a. Noul calendar a fost adoptat de Ministerul Educaţiei Naţio­nale după dezbaterile publice. Astfel, primii testaţi vor fi elevii de clasa a IV-a care vor susţine în 28 mai proba la Limba română, în 29 mai – Matematică şi în 30 mai – Limba ma­ternă. Evaluarea la clasa a II-a în­cepe în 2 iunie cu proba de Limba română (scris şi citit), continuă pe 3 iunie cu Limba maternă (scris şi citit) şi se încheie pe 4 iunie cu pro­ba de Matematică.

Elevii care termină clasa a VI-a vor fi evaluaţi la Limbă şi comunicare în 5 iunie şi la Ma­te­ma­tică şi Ştiinţe ale naturii în 6 iunie. Timpul alocat pentru fiecare probă diferă de la o clasă la alta, fiind de 25 de minute la clasa a II-a şi de o oră la clasele a IV-a şi a VI-a.

Potrivit ministrului, evaluă­rile urmăresc identificarea evoluţiei de ansamblu a elevilor din clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, pentru a oferi date substanţiale care să per­mită o analiză a sistemului de învăţă­mânt preuniversitar pe segmen­tele menţionate.

Evaluările se vor desfăşura în timpul orelor de curs, în funcţie de programul fiecărei unităţi de în­văţământ. Elevii vor fi testaţi în sălile de clasă în care învaţă. Nu vor fi camere video, elevii fiind supravegheaţi la clasa a II-a şi la a IV-a de învăţătoare şi un cadru didactic din unitatea de în­vă­ţământ, iar la a VI-a de două cadre didactice din unitatea de învăţământ.

Calificativele obţinute de către elevi la evaluare nu vor fi trecute în catalog şi nu se afişează public. Acestea vor fi valorificate la ni­velul unităţii de învăţământ, prin elaborarea planurilor indi­vi­du­alizate de învăţare, acolo unde aceasta se impune, precum şi pentru informarea părinţilor sau reprezentanţilor legali ai ele­vului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evalu­ate. Rezultate din unităţile de învă­ţă­mânt eşantionate vor fi utiliza­te în vederea întocmirii raportu­lui naţional privind diag­no­za sistemului de învăţământ la nivel primar.

Subiectele pentru evaluare sunt elaborate de Centrul Na­ţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), ţinând seama de ur­mă­toarele cerinţe: să fie formu­late clar, pre­cis şi în strictă concor­danţă cu pro­gramele şcolare în vi­goa­re pentru fiecare disciplină de stu­diu şi să aibă un nivel mediu de dificultate. Testele au un for­mat asemănător cu cel al evaluă­ri­lor internaţionale (tip IEA – PIRLS, pentru clasa a II-a, tip IEA – TIMSS, pentru clasa a IV-a, tip PISA, pentru clasa a VI-a).

Ministrul Educaţiei a cerut in­spec­torilor generali ca, până la or­ganizarea testărilor, cadrele di­dactice să lucreze cu copiii după mo­delele de subiecte afişate pe site-ul oficial al MEN.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.