Mai mulţi foşti şi actuali aleşi locali în vizorul ANI; printre aceştia şi doi din Teleorman

Agenţia Naţională de Integritate a dat publicităţii un nou lot de aleşi locali incompatibili, printre aceştia şi un consilier şi un fost consilier local din Teleorman.

Concret, este vorba de Florea Lazăr, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Roșiorii de Vede, ales pe listele PSD la scrutinul din 2016 şi înlocuit în forul legislativ la începutul acestui an, după ce şi-a dat demisia.

În acest caz, potrivit informaţiilor furnizate de ANI, societatea comercială Agrolaz S.R.L., la care soția fostului consilier local deține calitatea de asociat, a închiriat societății Urbis Servconstruct S.R.L., societate înființată de Consiliului Local Roșiorii de Vede, utilaje pentru dezăpezit, în baza contractelor de locațiune și a achizițiilor efectuate în anul 2016 prin sistemul electronic de achizitii publice, precum și a Acordului – cadru de lucrări. Florea Lazăr a încălcat astfel dispozițiile art. 90, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Consilierii locali și consilierii județeni care au funcția de președinte, vicepreședinte, director general,director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor ori alte funcții de conducere, precum și calitatea de acționar sau asociat la societățile comerciale cu capital privat  sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociare cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau cu regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societățile comerciale înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care funcțiile sau calitățile respective sunt deținute de soțul sau rudele de gradul I ale alesului local”.

Cel de-a doilea teleormănean aflat pe lista neagră a ANI este Dorinel Chiriţă, consilier local în cadrul Consiliului Local Siliştea.

În cazul acestuia, ANI precizează că, în perioada 23 iunie 2012 – 28 iunie 2013, în calitate de administrator al S.C. Chiriță Trans S.R.L., a încheiat contracte de lucrări și de prestări servicii cu Consiliul Local Siliștea, încălcând astfel dispozițiile aceluiaşi art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

*

code