Economie

Luni, 28 octombrie, termen limită pentru depunerea cererilor pentru plăţile naţionale directe complementare – bovine

Luni, 28 octombrie 2013 inclusiv, este ultima zi în care Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Teleorman primeşte cererile de solicitare a plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, respectiv schemă decuplată de producţie în sectorul lapte şi schemă decuplată de producţie în sectorul carne. Pot beneficia de aceste scheme de plată, o singură dată pe an, producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care deţin, cresc şi exploatează animale de producţie, identificate şi înregistrate în sistemul naţional. Solicitanţii trebuie să depună o cerere de solicitare a primei aferentă fiecărei exploataţii cu cod ANSVSA la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, unde este înregistrată exploataţia, însoţită de o serie de documente. Depunerea cererilor se poate face individual sau prin reprezentant legal în baza documentelor notariale.

Prima pentru schema decuplată de producţie în sectorul lapte se acordă producătorilor agricoli care îndeplinesc cumulativ unele condiţii şi se acordă pe tona de lapte produs şi înregistrat la livrări sau vânzări directe în Sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2012 – 2013.

Prima pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne se acordă producătorilor agricoli care, de asemenea, îndeplinesc cumulativ unele condiţii, şi se acordă pentru un efectiv de minim 3 capete bovine cu vârsta de minim 16 luni, la care se poate adăuga şi tineret bovin mascul sau femel cu vârsta de minim 7 luni, existent în exploataţie la data de referinţă.

Producătorii agricoli care solicită schemele de plăţi menţionate, vor depune la centrul judeţean al Agentiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, unde au înregistrată exploataţia, odată cu cererea de solicitare a primelor sau în termen de 30 de zile calendaristice de la data limită de depunere a cererilor, o adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu drept de liberă practică împuternicit, care atestă că bovinele existente în exploataţie la data depunerii cererii sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi şi o adeverinţă prin care se recunoaşte statutul de crescător de bovine al solicitantului, eliberată de către o organizaţie a crescătorilor de bovine, legal constituită, cu reprezentativitate naţională sau de către o asociaţie a crescătorilor de bovine, legal constituită, afiliată la o organizatie a crescătorilor de bovine cu reprezentativitate naţională. Adeverinţa se eliberează gratuit, indiferent dacă solicitantul este membru sau nu al organizaţiei sau asociaţiei respective.

 

Moştenitorii pot solicita şi încasa prima pe explotaţie

În cazul în care deţinătorul animalelor a decedat anterior datei de 31.01.2013, moştenitorul poate solicita şi încasa prima, dacă exploataţia de bovine este înregistrată pe numele lui în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data solicitării primei, se arată într-un comunicat al APIA. Acesta va depune împreună cu cererea de solicitare a primei, în plus faţă de cele în menţionate în Ordinul MADR 920/2013, actul care dovedeşte calitatea de moştenitor.

În cazul în care deţinătorul animalelor a decedat după data de 31.01.2013 şi nu a depus cerere de solicitare a primei, poate beneficia de primă moştenitorul dacă depune împreună cu cererea de solicitare a primei, în plus faţă de cele în menţionate în Ordinul MADR 920/2013, actul care dovedeşte calitatea de moştenitor. Dacă sunt mai mulţi moştenitori, unul din moştenitori poate depune cererea de solicitare şi încasa prima dacă depune la dosar o procură notarială din partea celorlaţi moştenitori din care să reiasă calitatea şi faptul că a fost delegat, împuternicit să solicite şi să încaseze prima solicitată precum şi contul bancar în care să încaseze prima.

În cazul în care deţinătorul animalelor din 31.01.2013 era persoană fizică şi şi-a schimbat ulterior forma de organizare în PFA/ÎI/ÎF sau în Societate Comercială sau invers, poate beneficia de primă. Acesta va depune la dosarul cererii de solicitare, în plus faţă de cele în menţionate în Ordinul MADR 920/2013, documentele care atestă schimbarea formei de organizare. În cazul în care deţinătorul de animale de la data de 31.01.2013 a transferat sau a vândut sau donat ulterior animalele altei persoane, (animalele au rămas în aceeaţi exploataţie – cazul: tatăl a cedat fiului animalele), solicitarea se face de către cel care primeşte animalele în baza unui act notarial, din care va rezulta că exploataţia şi animalele deţinute de către cedent la data de 31.01.2013 au fost transferate sau donate.

În cazul în care deţinătorul de animale este soţul PF sau PFA, iar soţia PF sau PFA deţine Cota de lapte pentru anul 2012 – 2013, deţinătorul animalelor la data de referinţă beneficiază de prima pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne, iar deţinătorul de Cotă de lapte pentru anul 2012 – 2013 beneficiază de prima pentru schema decuplată de producţie în sectorul lapte. (C.P.)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.