La Videle, pentru anul 2018, Primăria vrea să menţină taxele şi impozitele la nivelul anului 2017

Pentru anul fiscal 2018, Primaria Oraşului Videle vrea să menţină taxele şi impozitele la nivelul celor din anul 2017, se arată într-un proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018.

Aleşii locali videleni vor dezbate şi vota proiectul de hotărâre prin care sunt stabilite taxele şi impozitele pentru anul viitor în şedinţa programată să aibă loc luni, 20 noiembrie.

“În vederea finanţării proiectelor aflate în derulare, a activităţii curente a autorităţii administraţiei publice locale şi pentru ca sursele bugetului local să satisfacă într-o proporţie cât mai mare nevoile actuale ale cetăţenilor oraşului Videle este necesară menţinerea surselor actuale ale bugetului local, atragerea de noi resurse extrabugetare, precum şi valorificarea judicioasă şi eficientă a patrimoniului oraşului Videle. În baza Legii 227 / 2015 – Codul Fiscal, a Legii 273 / 2006, privind finanţele publice locale şi a Legii 215 / 2001, a administraţiei publice locale, Consiliul Local Videle are competenţa să stabilească cota impozitelor şi taxelor locale, când acestea se determină pe baza de cote procentuale, cuantumul impozitelor şi taxelor prevăzute în sumă fixă, nivelul bonificaţiei ce se acordă contribuabililor care-şi achită integral obligaţiile datorate până la primul termen, precum şi facilităţile fiscale de care beneficiază diversele categorii de contribuabili. Pentru anul fiscal 2018, impozitele şi taxele stabilite prin H.C.L. nr. 68 / 2016 aferente anului 2017, nu se majorează”, se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

*

code