Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

La nivelul judeţului au fost vizate carnete de rentă viageră agricolă, în valoare de peste 1,7 milioane de lei

2.760 carnete de rentă viageră agricolă erau înscrise în baza de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură – Centrul Judeţean Teleorman la data de 20 septembrie, dintre acestea fiind vizate 1.935 de carnete, în valoare totală de 394.895 euro (1.773.389 lei), potrivit unei informări a instituţiei.

Pentru anul 2017, persoanele care au solicitat vizarea carnetului de rentier agricol au fost nevoiţi să se prezinte personal ori prin mandatar/curator/tutore la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Teleorman.

Potrivit prevederilor în vigoare, plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată.

Pentru vizarea carnetului de rentier agricol, a fost necesar ca solicitantul (rentierul personal ori prin mandatar/curator/tutore) să semneze o declaraţie pentru obţinerea vizei anuale, conform anexei care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, însoţită de documente, pe baza cărora persoana desemnată de către APIA Teleorman va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar şi în cazul persoanelor pensionate pe caz de boală va certifica copiile depuse ale deciziilor de la comisia de expertiză medicală, respectiv de: carnetul de rentier agricol; actul de identitate al solicitantului; decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală, în original; decizia de la comisia de expertiză medicală se depune în copie; procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal; contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate; extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei.

În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2016 poate fi încasată de moştenitorii săi, doar dacă, până la 29 septembrie 2017, moştenitorii au depus la Centrul Judeţean al APIA, carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu), certificatul de deces (original şi copie), actul de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula “definitivă şi irevocabilă” (original şi copie), B.I/C.I./paşaport al moştenitorului (original şi copie), împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original), precum şi un extras de cont pe numele solicitantului. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

*

code