Social

La Alexandria a fost aprobat regulamentul de vânzare a locuinţelor ANL

Monica DUMITRESCU

Consiliul local Alexandria a aprobat săptămâna aceasta, cu unanimitate de voturi, Regulamentul de vânzare a locuinţelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, aflate pe raza municipiului. Obiectul acestui regulament îl constituie stabilirea cadrului general şi a procedurii privind vânzarea locuinţelor construite prin A.N.L. aflate pe raza municipiului Alexandria date în prezent în folosinţă. Titularii contractului de închiriere pot cumpăra locuinţele, după expirarea a minim un an de închiriere neîntreruptă, fără ca vânzarea să fie condiţionată de vârsta solicitantului.

Condiţiile obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească cei care vor să cumpere locuinţele ANL în care locuiesc cu chirie sunt: titularul contractului de închiriere şi membrii familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia nu deţin o altă locuinţă în proprietate, inclusiv casă de vacanţă; venitul mediu brut pe membru de familie, la data vânzării, al titularului contractului de închiriere, să nu depăşească cu 100% salariul mediu brut pe economie, comunicat în ultimul buletin statistic lunar al Institutului Naţional de Statistică, înainte de data încheierii contractului de vânzare-cumpărare; contractul de închiriere să fie valabil la data efectuării cererii de cumpărare precum şi la data vânzării; să nu aibă debite la plata cheltuielilor cu titlu de chirie şi întreţinere. Titularul contractului de închiriere şi membrii familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia pot beneficia o singură dată de cumpărarea unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii.

Preţul de vânzare al locuinţei se poate achita integral, la data încheierii contractului de vânzare cumpărare din sursele proprii ale solicitantului şi/sau din credite contractate de acesta de la instituţii financiare autorizate, inclusiv cu garanţia statului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară, sau în rate lunare, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vânzare. Conform regulamentului aprobat, ratele lunare se pot achita astfel: în maximum 15 ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei depăşeşte salariul brut pe economie cu cel puţin 80%, dar nu mai mult de 100%, în maximum 20 ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei depăşeşte salariul brut pe economie cu cel puţin 50%, dar nu mai mult de 80%, în maximum 25 ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei nu depăşeşte cu 50% salariul brut pe economie”.

Sumele obţinute din vânzarea locuinţelor A.N.L. sunt destinate, exclusiv finanţării construcţiei de locuinţe. Banii reprezentând valoarea de vânzare a locuinţelor A.N.L. se încasează iniţial în contul Primăriei municipiului Alexandria, apoi se vor vira în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în vederea finanţării programului de locuinţe pentru tineri.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.