Întruniţi în şedinţă extraordinară, consilierii locali au aprobat Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 (2023) a Municipiului Alexandria

Consiliul Local Alexandria s-a întrunit în şedinţă extraordinară marţi, 10 octombrie, pe ordinea de zi fiind trecute proiecte de hotărâre ce vizează măsuri importante pentru municipiul reşedinţă de judeţ. Astfel, au fost dezbătute şi votate, de cei 16 consilieri prezenţi în sala de şedinţe a Primăriei din totalul de 21, Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea reţelei stradale în Municipiul Alexandria: strada Alexandru Ghica, strada Meşteşugari, strada Dunării, strada Fabricii şi Soseaua Turnu Magurele”; Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 (2023) a Municipiului Alexandria; Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Alexandria; Proiectul de hotărâre cu privire la validarea modificărilor privind majorarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2017; Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitaţiilor publice privind închirierea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al Municipiului Alexandria; Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 234/24.08.2017 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi numărului de personal şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Serviciului Public Local Direcţia Generală de Asistenţă Socială Alexandria; Proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea modalităţii de gestiune a transportului public local de călători în municipiul Alexandria.

De asemenea, ordinea de zi iniţială a fost suplimentată cu alte două proiecte de hotărâre, respectiv cu Proiectul de hotărâre cu privire la dezmembrarea unui imobil aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat în Sos.Tr.Măgurele, nr.4, cu nr.cadastral 24013 şi Proiectul de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria şi administrarea Consiliului local al municipiului Alexandria, în domeniul privat al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii, a unor unităţi locative de tip A.N.L.şi transmiterea în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei a cotei părţi de teren aferentă acestora. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

*

code